Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 11 guests and no members online

11.04.19.

 

LIVA konference 2019. (biedru kopsapulce)

24.aprīlī plkst.11:00 Rīgas 64.vidusskolas sākumskolā, Burtnieku ielā 34

 

10:30 – 11:00      Reģistrācija
---------------------------------
11:00 – 11:15      Konferences atklāšana, viesu apsveikumi
11:15 – 11:45      “Mazo uzvaru spēks” – Inese Zlaugotne, Biedrības “Domāts-darīts” valdes priekšsēdētāja, Pieaugušo izglītības iestādes “Radošuma pils” vadītāja
11:45 – 12:15      Paradigmas maiņa izglītība 21.gs – Edgars Čerkovskis
Pārtraukums (15 min)
12:30 – 13:00      "Izmaiņas skolas darba organizācijā, ieviešot jauno mācību pieeju un saturu" - Igors Grigorjevs, Ogres 1.vidusskolas direktors
13:00 – 13:30      Skolu tīkla optimizācija – Kuldīgas novada pieredze
13:30 – 14:00      Skolu tīkla optimizācija – Jelgavas pilsētas pieredze
Pārtraukums (30 min)
14:30 – 14:45      LIVA prezidenta ziņojums
14:45 – 15:00      Revīzijas komisijas ziņojums
15:00 – 15:15      Jauno statūtu apstiprināšana, debates
15:15 – 15:30      LIVA Valdes locekļu vēlēšanas
15:30 – 15:45      Revīzijas komisijas locekļu vēlēšanas
15:45 – 16:00      LIVA konferences rezolūcija par plānoto pedagogu streiku

 

Atkārtots aicinājums dalībnieku reģistrācijai: ŠEIT

 

22.03.19.

 

Turpinot aktualizēt darba samaksas problemātiku vispārējās izglītības sektorā, LIVA norāda uz katastrofālo situāciju tieši skolu vadībā. Saskaņā ar tarifikācijas datiem, 30% (aptuveni 200) vispārizglītojošo skolo ir nepilna direktora darba slodze vai vispār direktors nav tarificēts. Līdzīga situācija ir vērojama arī direktoru vietnieku segmentā, kur 50% skolu direktoram vispār nav vietnieka vai arī ir iespējas tarificēt tikai līdz 1 darba slodzei.
Šādā situācijā skolā nevar notikt kvalitatīva pārmaiņu vadība, īpaši attiecinot to uz jaunā satura ieviešanu. Arī šis jautājums ir cieši saistīts ar esošo skolu tīklu un lokālo pašvaldību politiku. Diemžēl nav precīzu datu par to cik lielā mērā un kur pašvaldības dotē vadības komandas darbu, bet par minētās situācijas risinājumiem LIVA plāno diskutēt ar IZM.

 

19.03.19.

 

Saskaņā ar LIVA 2019.gada 27.februāra Valdes sēdes prot.(Nr.2 3.§) lēmumu šā gada 24.aprīlī plkst.11:00 Rīgas 64.vidusskolas sākumskolā, Burtnieku ielā 34 notiks LIVA konference (biedru kopsapulce).

Konferences ietvaros plānoti būtiski lēmumi attiecībā uz turpmākajiem LIVA organizatoriskiem un stratēģiskiem jautājumiem, Valdes un prezidenta darba pārskats, kā arī dažādas nozares aktualitātes un iedvesmojošas lekcijas. Precīza darba kārtība būs pieejama līdz šā gada 12.aprīlim.

Lūdzam visus biedrus savlaicīgi reģistrēties dalībai konferencē, izmantojot elektronisku reģistrācijas saiti ŠEIT

 

14.03.19.

 

LIVA ir nosūtījusi oficiālu un vispusīgi pamatotu lūgumu VISC, lai turpmāk vairs nepubliskotu individuālu skolu sasniegumus valsts pārbaudes darbos un arī neizsniegt šos datus trešajām pusēm. LIVA pilnībā atbalsta datos balstītu nozares attīstību un šim mērķim VISC jau tagad piedāvā kvalitatīvu statistiku urbanizācijas, skolu tipu, valodou, dzimumu u.c. līmeņos. Konkrētu solu rezultātus saņems tās dibinātājs un pati skola. Līdzīga prakse vienmēr ir pastāvējusi arī pētījumos PISA un TALIS. Vai un kā izplatīt savu skolēnu sasniegumus būs katras skolas kompetence.

Ar pilnu vēstules saturu var iepazīties sadaļā "Atzinumi".

 

05.03.2019.

 

Lai gan šodien valdība atbalstīja 2019.gada budžeta projektu, LIVA arī ir lūgusi politiķus un ministrijas respektēt normatīvajos aktos noteiktos pedagogu algu pieauguma plānus. Līdzās tam, LIVA uzsver arī neapmierinošo situāciju skolās, kurās nav iespējams apmaksāt pilnu direktora un viena vietnieka slodzi.

Budžeta likumprojektu un pavadošos normatīvos aktus vēl skatīs Saeimas komisijās un LIVA kopā ar sociālajiem partneriem turpinās uzturēt minēto pozīciju.

 

Ar pilnu prasību vēstues redakciju var iepazīties ŠEIT

.