Sestdiena: 23. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 85 viesi un nav reģistrētu lietotāju

LIVA Valdes sēde 28.06.2017. plkst.11:00

LIVA Valdes sēde 28.06.2017. plkst.11:00 Tomsona ielā 37, RĪgā

 

Darba kārtībā:

1. Optimālā vispārējās izglītības iestāžu tīkla modeļa izveide Latvijā - J.Turlajs
2. Aktuālais LIVA finanšu stāvoklis
3. Būtiskākie grozījumi nozares ārējos normatīvajos aktos
4. Nākamās valdes sēdes norise

LIVA pārstāvji piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

Šā gada 17.maijā LIVA pārstāvji Rūdolfs Kalvāns, Daiga Puga un Aija Melle piedalījās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē saistībā ar aktualitātēm skolu tīkla optimizācijas plānošanā. Sēdes ietvaros Jānis Turlajs sniedza ieskatu pētījuma starpziņojuma rezultātos. Sēdes rezultātā tika pausti ļoti pretrūnīgi viedokļi, bet LIVA kopumā atbalsta iesākto pētniecisko darbu, bet būtiskāko ietekmi dos tieši politikas veidotāja un pašvaldību lēmumi, kas tiks pieņemti saskaņā ar šī pētījuma rezultātiem. Kābūtiskākie šķērļi efektīvai reformai tiek minēti esošā ceļu infrastruktūra, pašvaldību rīcībspējas trūkums un sabiedrības vājā izpratne par izglītības pakalpojumu izmaksu problemātiku.

Pētījuma prezentācija pieejama Saeimas mājaslapā:

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/b4632f82ddc9c45ec225811c001fe03f/$FILE/IZM.MK.P%C4%93t.pptx

LIVA aktualizē skolēnu labklājības problemātiku

LIVA valdes sēdes ietvaros LU Izglītības pētniecības institūta pārstāvji aktualizēja jaunākos PISA 2015 datus saistībā ar skolēnu labklājības rezultātu analīzi.

Diemžēl Latvija uzrāda satraucoši zems rezultātus saistībā ar skolēnu piederības sajūtu skolai un pārinodarījumiem. Šajā saistībā LIVA valde uzver, ka nozīmīga problēma ir kvalificēta atbalsta personāla piesaistē, īpaši lauku reģionos, kas var būt cēlonis savlaicīgai intervencei sociāli emocionāla rakstura problēmu risināšanā.

LIVA uzsver, ka ir nepieciešama plašāka un vispusīgāka diskusija par iesaistīto pušu tālākajām darbībām šo problēmu risināšanā.

 

Skolēnu labklājība Latvijā starptautiskā salīdzinājumā - OECD PISA 2015 jaunākie rezultāti (prezentācija)

LIVA Valdes sēde 10.05.2017, plkst.10:00

LIVA Valdes sēde 2017.gada 10.maijā, plkst.10:00 Rīgas Juglas vidusskolā

 

Darba kārtībā:

1 Skolēnu labklājības novērtēšanas rezultāti OECD PISA 2015 ietvaros - LU pārstāvji A.Kangro un R.Kiseļova

2 LIVA viceprezidenta vēlēšanas

3 Aktuālie grozījumi pedagogu darba samaksas tiesiskajā regulējumā

4.Aktuālais LIVA finanšu stāvoklis

5.LIVA deleģējumu aktualizācija

5.Citas aktualitātes un informatīvi jautājumi

6.Nākamās Valdes sēdes norises laiks un vieta

 

LIVA piedalās sarunā par aktuālajiem grozījumiem pedagogu darba samaksas regulējumā

Šā gada 28.aprīlī LIVA pārstāvji Rūdolfs Kalvāns un Aija Neilande kopā ar LIZDA un LPS pārstāvjiem piedalījās sarunā par IZM iecerēm pilnveidot esošo mērķdotācijas sadali un pedagogu darba samaksas pārvaldību.

IZM piedāvātie grozījumi ir "kompromisa grozījumi", kuros daļas LIVA iebildumi ir ņemti vērā, bet daļā nē. Kopumā tika panākta vienošanās par būtiskākajām pozīcijām, taču LIVA uztur iebildumu saistībā ar plānoto specializēto izglītības programmu koeficienta samazināšanu no 2018.gada.

Tikšanās laikā IZM pārstāvji informēja partnerus par samērā satraucošiem datiem tieši mērķdotācijas izmantošanas praksē, kas pilnībā neatbilst noteiktajam regulējumam. Tiklīdz LIVA būs saņēmusi minēto prezentāciju datus, ar tiem tiks iepazīstināti visi LIVA biedri.