Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 14 guests and no members online

LIVA Valdes 26.09.2017. sēdes darbakārtība

Rīgā, Tomsona ielā 37, plkst.11:00

 

1.A.Mirbahs - Jaunsardzes un informācijas centra direktors
2.IZM pārstāvis - Diskusijas “Skolotāju izglītības modernizācija Viedās specializācijas stratēģijas īstenošanai” rezultāti
3.A.Melle - Aktualitātes Brīvprātīgā skolu tīkla darbībā
4.Aktualitātes jaunajā pedagogu darba kvalitātes novērtēšanas procesa plānošanā
5.Pedagogu darba samaksa tarifikācijas kontekstā
6.Biedru uzņemšana/izslēgšana
7.Aktuālais LIVA finanšu stāvoklis
8.Nākamās Valdes sēdes norises plānošana
9.Citi

 

Šā gada 28.martā stājās spēkā aktuālie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70.panta otrajā daļā, kura tagad nosaka, ka bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītājiem, kurās uzturas bērni, ir pienākums noteikt bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un padarīt to bērniem zināmu un pieejamu. Visi kolēģi ir aicināti pievērst uzmanību normatīvā akta izstrādei, lai preventīvi izvairītos no dažādu iesaistīto pušu konfliktiem.

Skola2030 mājaslapā pieejami 2017.gada 18.augusta konferences prezentāciju materiāli
 
Kā ziņo VISC, tad jaunā satura projekta dokumenti sabiedriskajai apspriešanai tiks nodoti jau septembrī, bet profesionālās apvienības un organizācijas, kā arī jebkurš interesents savus komentārus un ieteikumus varēs izteikt līdz nākamā gada februārim.
 
Edurio publicē vērtīgu rokasgrāmatu par atgriezeniskās saites jautājumiem skolās.
"Praktiski ieteikumi aptauju izmantošanā izglītības politikas veidotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem"
 
"Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību"
edurio.com/rokasgramata

Šā gada 17.augustā LIZDA rīkotajā fokusgrupas diskusijā kopā ar vairākām iesaistītajām pusēm (LPS, IZM, LIZDA, IKVD u.c.) LIVA aktualizēja kvalitatīvas un mūsdienīgas vadības nozīmi problēmsituāciju prevencijā. Diskusijas rezultātā LIZDA kopā ar partneriem turpinās darbu pie dažādu tiesību jautājumu pētniecības, kas var dot artavu konfliktsituāciju mazināšanai skolās.