Sestdiena: 23. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 66 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtība

Šā gada 28.martā stājās spēkā aktuālie grozījumi Bērnu tiesību aizsardzības likuma 70.panta otrajā daļā, kura tagad nosaka, ka bērnu aprūpes, izglītības, veselības aprūpes un citu tādu iestāžu vadītājiem, kurās uzturas bērni, ir pienākums noteikt bērnu sūdzību iesniegšanas un izskatīšanas kārtību un padarīt to bērniem zināmu un pieejamu. Visi kolēģi ir aicināti pievērst uzmanību normatīvā akta izstrādei, lai preventīvi izvairītos no dažādu iesaistīto pušu konfliktiem.

Vairāk par jaunā mācību satura izstrādi un ieviešanu

Skola2030 mājaslapā pieejami 2017.gada 18.augusta konferences prezentāciju materiāli
 
Kā ziņo VISC, tad jaunā satura projekta dokumenti sabiedriskajai apspriešanai tiks nodoti jau septembrī, bet profesionālās apvienības un organizācijas, kā arī jebkurš interesents savus komentārus un ieteikumus varēs izteikt līdz nākamā gada februārim.
 

Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību

Edurio publicē vērtīgu rokasgrāmatu par atgriezeniskās saites jautājumiem skolās.
"Praktiski ieteikumi aptauju izmantošanā izglītības politikas veidotājiem, izglītības iestāžu vadītājiem un pedagogiem"
 
"Atgriezeniskā saite, kas ved uz rīcību"
edurio.com/rokasgramata

LIVA prezidents piedalās fokusgrupas diskusijā par aktuālajiem problēmjautājumiem skolās

Šā gada 17.augustā LIZDA rīkotajā fokusgrupas diskusijā kopā ar vairākām iesaistītajām pusēm (LPS, IZM, LIZDA, IKVD u.c.) LIVA aktualizēja kvalitatīvas un mūsdienīgas vadības nozīmi problēmsituāciju prevencijā. Diskusijas rezultātā LIZDA kopā ar partneriem turpinās darbu pie dažādu tiesību jautājumu pētniecības, kas var dot artavu konfliktsituāciju mazināšanai skolās.

Atgādinājums reģistrācijai IZM konferencei

Visiem iestāžu vadītājiem atgādinām par reģistrāciju IZM organizētajai konferencei

https://www.registration.lv/ikgadeja_konference_2017/lv

Vispārējās un profesionālās izglītības iestāžu direktoru un

pašvaldību izglītības speciālistu

izglītības konference

2017.gada 18.augustā

(Radisson Blu Hotel Latvija; Elizabetes 55, Rīga)