Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 12 guests and no members online

 

22.11.2014. Aija Melle piedalījās IZM sanāksmē par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldībām 2015.gada janvārim - augustam.

21.11.2014. LIVA biedru slēgtā sapulce. Konferences darba kārtības apspriešana.

14.11.2014. A. Melle pauž viedokli LNT un TV5 par to, kāda ir izglītības iestāžu atbildība par skolā strādājošo pedagogu valsts valodas zināšanām.

13.11.2014. M.Svilāne - Jaunas iespējas novadu attīstības plānošanai, sekojot izcilības pieejas principiem.

31.10.2014. A.Mednis piedalās IZM jaunā pedagogu atalgojuma modeļa sanāksmē. 28.10.2014. I.Kalniņa piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.

24.10.2014. Intervija "Izglītībā un kultūra", "Sekos milzīga sociālā spriedze, ja kāds iedomājas, ka var veikt reformu uz pašreizējā finansējuma bāzes".

24.10.2014. LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis piedalās IZM un sociālo partneru kopīgajā sanāksmē, tiekas ar IZM Valsts sekretāra vietnieci, Izglītības departamenta direktori E.Papuli un Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķeri.

23.10.2014. LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa, A.Mednis tiekas ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA).

23.10.2014. A.Mednis piedalās Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdē. 22.10.2014. I.Kalniņa tiekas ar Rīgas direktoriem.

 

09.12.2014.

Aija Melle piedalījās radio raidījumā "Kā labāk dzīvot?", kurā tika vērtētas "Swedbank" organizētajā izglītības forumā paustās idejas - skolām sadarboties ar uzņēmumiem, pedagogiem doties praksē vai komandējumā uz dažādiem uzņēmumiem, radoši sevi pilnveidojot un iegūstot praktisku pieredzi. Raidījumā tika analizēta arī programmas '"Iespējamā misija" organizētā Direktoru kluba darbības pieredze.

 

08.12.2014.

Aija Melle piedalījās IZM darba grupā, kas strādā pie jaunā pedagogu darba samaksas modeļa veidošanas.

 

24.-25.11.2014.

Š.g. 24. un 25.novembrī Briselē notika Eiropas Komisijas un EQAVET sekretariāta organizēts Simpozijs par sektorālo (nozaru) pieeju profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Simpozijā piedalījās pārstāvji no 24 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm un kandidātvalstīm, tai skaitā pārstāvji no Latvijas.

Latviju pārstāvēja Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidenteIlze Kalniņa un IKVD vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga.

Simpozija ietvaros tā dalībnieki dalījās pieredzē un diskutēja par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem.

 

21.11.2014.

Notika LIVA biedru slēgtā sapulce, kurā tika apspriesta konferences darba kārtība, kā arī citi aktuālie jautājumi.

No kreisās: A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis

 

13.11.2014.

LIVA valdes pārstāve Māra Svilāne piedalījās SIA Eurofortis organizētajā seminārā „Jaunas iespējas novadu attīstības plānošanai, sekojot izcilības pieejas principiem”.

Seminārā tika uzsvērts, ka izcilība nav iemaņa, tā ir attieksme, kas norāda, ka iestādei nav vienaldzīgs darba process. Lai sasniegtu izcilus rezultātus, svarīgi veikt objektīvu iekšējo pašnovērtēšanu un, izanalizējot vajadzības, veidot tālākās attīstības plānus.

SIA Eurofortis izglītības iestādēm piedāvā gan kursus par izcilības pieejas pamatiem un EFQM izcilības modeli, gan arī tiešsaistes datorprogrammu GOA-WorkBench®, kas ļauj efektīvi veikt pašnovērtējumu pēc EFQM izcilības modeļa un Latvijas izglītības iestāžu akreditācijas prasībām, kā arī veidot attīstības plānu un dažādas aptaujas. Vairāk: www.izciliba.lv

06.11.2014.

Laikrakstā "Izglītība un Kultūra" LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis izsaka savu viedokli par IZM uzsākto pedagogu darba samaksas modeļa aprobāciju, atzīstot, ka tā varētu būt bezjēdzīga, ja valdība nerod papildus līdzekļus pedagogu darba samaksai.

Raksts: Valsts nākotne ir atkarīga no cilvēku izglītības līmeņa