Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 18 guests and no members online

 

Reaģējot uz nozares pārstāvju (t.sk. LIVA) aicinājumu skaidrot tālāko rīcība saistībā ar neseno ST spriedumu pedagogu pakāpju piešķiršanas un piemaksu jautājumā, IZM visām izglītības pārvaldēm sniedza šādu skaidrojumu:

 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punkta atzīšana par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža nerada tiešas tiesiskas sekas. Satversmes tiesas spriedumā ir noteikts, ka, ņemot vērā Izglītības likuma Pārejas noteikumu 58.punktā un 59.punktā noteikto, tiesību piemērotājam arī turpmāk, nosakot piemaksas pedagogiem, ir jāņem vērā  minētajās normās nostiprinātais princips, ka personai ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi tādā apmērā, kāds tai bija noteikts līdz 2017. gada 9. augustam.

 

Skaidrojumā ir saskatāma zināma pretruna un tāpēc LIVA skaidrot tālāko rīcību šajā jautājumā.

 

Šā gada 23.februāra Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas organizētās diskusijas ietvaros LIVA prezidents R.Kalvāns mediju pārstāvjiem aktualizēja tagadējo aktuālo skolotāju trūkumu skolās un nepieciešamos kardinālos risinājumus līdz jaunais pedagogu sagatavošanas modelis nebūs devis atdevi.
IZM kopā ar augstskolām diskusijas ietvaros prezentēja konkrētas ieceres studiju programmu pārstrukturizācijā un kopumā plānotās izmaiņas noteikti dos pozitīvu atdevi pedagogu sākotnējā sagatavošanā. Diemžēl, laika izpratnē jaunās sistēmas ieguvumus varēsim novērtēt tikai pēc 3-4 gadiem.
Augstskolu un IZM prezentācijas pieejamas Saeimas mājaslapā šeit.

14. 02.2018. LIVA deleģētie pārstāvji I.Bērziņa un J.Jansone piedalījās Saeimas izglītības un kultūras komisijas sēdē, kur tika virzīts jautājums uz balsojumu par pāreju uz mācībām latviešu valodā. Skolu reforma, kas nākamā gada sākumā plāno  pakāpenisku pāreju uz mācībām  latviešu valodā mazākumtautību izglītības iestādēs ir uzsākusi savu ceļu. Lai gan ir pagājuši 27 gadi kopš neatkarības iegūšanas, reformu pretinieki uzskata, ka process ir sasteigts un tā tālākā virzīšana ir jāatliek. Kā galvenie iemesli tika saukti gan pedagogu trūkums, gan pedagogu nesagatavotība, gan izglītojamo somatiskās saslimšanas, jo pirmsskolā iegūtā trauma runājot latviešu valodā pēc tam parādās vēlākā laika periodā. IZM un VISC pārstāvji uzsvēra, ka reformas gaita būs pakāpeniska un pāreja uz mācībām latviešu valodā tiek virzīta secīgi un pārdomāti- sākumā bilingvāli, pēc tam latviešu valodas lietojumu palielinot. Pēc 4 gadiem vidusskolēni jau pilnībā mācītos latviešu valodā.Mērķis ir, lai visi sabiedrības locekļi brīvi pārvalda valsts valodu un nevienam nav ne mazāko ierobežojumu valodas prasmes dēļ  ne darba tirgū, ne tālākās izglītības ieguvei. Problēmas ar pedagogiem netiek noliegtas, bet tieši otrādi apzinātas vājās puses atbalsta sniegšanai. Ir izstrādāts saturiskais un metodiskais atbalsts skolotājiem, lai savu kompetenču robežās varētu  lietot latviešu valodu. Šim mērķim ir paredzēts Eiropas finansējums teju 3 miljonu apjomā. Grozījumi nodoti 1. lasījumam . Debates ilga 2 stundas. LIVA pauda pozitīvu atbalstu un uzsvēra , ka ir vajadzīgi profesionāli un metodiku  pielietot prasmīgi skolotāji un uzsvēra , ka atslēgas vārds ir izglītības iestādes vadītājs, kura  loma un atbalsts un sadarbība svarīgu jautājumu virzīšanā jebkurā izglītības jomā ir galvenais.

Pēc saskaņošanas sanāksmēm 26.01.18. un 02.02.18. ir aktualizētas abu likumu grozījumu projekti. Saskaņā ar IZM sniegto informāciju ļoti iespējams, ka abi likumprojekti tiks skatīti MK 20.februārī.

 

Aktuālās redakcijas skatīt sadaļā IL un VIL grozījumi 2018.