Sestdiena: 23. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē viens viesis un nav reģistrētu lietotāju

LIVA piedalās reformu saskaņošanas sanāksmē

LIVA šā gada 26.janvārī kopā ar citiem sadarbības partneriem piedalījās Izglītības likuma un Vispārējās izglītības likuma vērienīgo grozījumu saskaņošanas sanāksmē, kurā tika panāktas virkne būtisku vienošanos par gaidāmajām reformām. Tomēr diskusijas turpināsies šajā nedēļā un jautājumos par valsts ģimnāziju lomu, interešu izglītību un pedagogu sociālajām garantijām pašvaldībās plānotas atsevišķas sarunas kopā ar IZM. Būtiskākās diskusijas šobrīd ir tieši par speciālās izglītības īstenošanu, to programmām un bērnu integrāciju. Jāuzsver, ka pārceļot sešgadīgo bērnu jautājumu uz 2019.gadu gala termiņš tā pilnīgai ieviešanai skolā nav mainīts. tas ir 2023.gada 1.septembris.

Kopā ar LIVA sanāksmē piedalījās arī LIZDA, LPS, Lielo pilsētu, VM, VARAM, KM, IZM, VISC, LM un RACA pārstāvji.

LIVA piedalās skola 2030 diskusiju forumos

Sākot ar šā gada 22.janvāri ir uzsākts skola 2030 diskusiju forumu cikls, kuru ietvaros visām ieinteresētajām pusēm un ekspertiem ir iespēja kopā diskutēt par jaunā satura apspriešanas periodā vis aktuālākajiem jautājumiem – zināšanas, prasmes, māksla, mūzika, sports, dabaszinātnes u.c.
Kā nozīmīgs pārmaiņu partneris, arī LIVA piedalās diskusiju ciklā. Tomēr jāsecina, ka vēl aizvien ir daudz neskaidru jautājumu, īpaši attiecībā uz vidējās izglītības plānotajām sistēmiskajām izmaiņām.
Kopumā diskusiju cikls ir labi organizēts un tā ir lieliska iespēja profesionāļiem tikties, lai spriestu par fokusētiem jautājumiem. Pastarpināti minētajam, LIVA plāno specifisku diskusiju kopā ar lēmumu pieņēmējiem, lai padziļināti izrunātu tieši ieviešanā plānotās strukturālās mācību procesa organizācijas izmaiņas.

LIVA izsaka bažas par veselības un izglītības nozares kopējo spēju vienoties saprātīgu higiēnas prasību noteikšanā sākot ar 2020.gada 1.septembri

2017.gada nogalē LIVA vērsa VM, IZM un LPS uzmanību un ļoti nopietniem un nepietiekami izdiskutētiem jautājumiem saistībā ar izmaiņām higiēnas prasībās no 2020.gada 1.septembra. LIVA biedru un citu kolēģu interesēs publicējam VM un IZM atbildes.

LIVA norāda, ka jautājums ir tālu no konstruktīva risinājuma un tajā joprojām ir politiskas pretrunas starp sabiedrības veselības un izglītības reformām.

IZM atbilde:šeit

VM atbilde: šeit

 

LIVA plāno turpināt organizēt starpresorisko diskusiju, lai nodrošinātu skaidru un vienotu risinājumu gaidāmajām pārmaiņām daudzās Latvijas skolās.

LIVA Valde tiksies ar Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas priekšsēdētāju A.Adamoviču.

LIVA Valdes sēde šā gada 17.javārī plkst.11:00 Tomsona ielā 37, Rīgā

 

Darba kārtība:

1.A.Adamovičs (IKZ komisijas priekšsēdētājs) - aktuālo nozares likumdošanas izmaiņu virzība un saistītie jautājumi

2.K.Andersons (Iespējamā misija) - sadarbība ar iestādēm un aktuālie izaicinājumi pedagogu darba tirgū

3.Aktuālais biedru skaits, finanses un citi darba organizācijas jautājumi

4.Nākamās Valdes sēdes norise

LIVA apsveikums svētkos

LIVA novēl nesteidzīgu un jauku svētku laiku! Lai 2018.gadā piepildās visas labās iniciatīvas!