Tuesday: 22. October 2019

 Liva facebook

 

We have 52 guests and no members online

24.03.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

 

2015.gada 24. martā  Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē tika apspriesti pēdējie priekšlikumi un pieņemti lēmumi par  Likumprojektu “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”( Nr.46/Lp12; pirms 3. lasījuma). Komisijai šī bija septītā sēde, kuras darba kārtībā bija iekļauts Profesionālās izglītības likuma grozījumu jautājums. Tika diskutēts par profesionālās izglītības iestādes konventa sastāvu un nolemts to nepaplašināt. Līdz ar to tika noraidīts LIZDA priekšlikums iekļaut konventa sastāvā arī izglītības darbinieku arodbiedrības pārstāvi.  Tika pārrunātas un PIL grozījumu projektā citu likumu kontekstā ievērotas privāto mācību iestāžu tiesības. Komisijā tika saskaņoti  un pieņemti (gan daļēji, gan pilnībā) vairāki Saeimas Juridiskā biroja un Izglītības un zinātnes ministrijas priekšlikumi.    

 

23.03.2015. LIVA prezidente I.Kalniņa un LIVA biedrs E.Grīnis tikās ar drošības policijas pārstāvi un diskutēja par tēmu "Tautiešu politikas riski izglītībā"

 

LIVA prezidente I.Kalniņa un LIVA biedrs E.Grīnis tikās ar drošības policijas pārstāvi un diskutēja par tēmu "Tautiešu politikas riski izglītībā".
Izvērtējot tēmas aktualitāti tika nolemts uzaicināt drošības policijas pārstāvjus tikties ar LIVA valdi 2015. gada 8. aprīlī.

 

17.03.2015. turpinājās likumprojekta “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”

 

2015. gada 17. martā turpinājās likumprojekta “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” izskatīšana Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas paplašinātā sēdē, piedaloties arī LIVA pārstāvei. Komisija turpināja diskusiju par to, kādas tiesības var piešķirt un kādas funkcijas jāpilda nozaru ekspertu padomēm sadarbībā ar nozaru ministrijām, Izglītības un zinātnes ministriju, izglītības iestādēm, ievērojot jau esošās likumdošanas normas, kas noteiktas Profesionālās izglītības likumā, Izglītības likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Grozījumos katram definējumam (pārraudzība, koordinēšana, saskaņošana, deleģēšana, priekšlikumu sniegšana u.c.) jābūt pamatotam un kontekstā saskaņotam ar citiem regulējošiem tiesību aktiem. Ievērojot Saeimas Juridiskā biroja vecākās juridiskās padomnieces L.Vilsones ieteikumu, komisijas vadītājs J.Vucāns ierosināja pagaidām apstāties Grozījumu priekšlikumu izskatīšanā un uz nākamo komisijas sēdi uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un komisijā prezentēt pārskatāmu shēmu, kā IZM redzējumā darbosies NEP, kāda vieta darbības procesā  paredzama katrai profesionālās izglītības īstenošanā iesaistītajai institūcijai.  

 

10.03.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

 

2015. gada 10. martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas paplašinātā sanāksmē, kurā piedalījās arī LIVA pārstāve Agija Pāža.

Tika izskatīts likumprojekts trešajam lasījumam “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”. Sanāksmē no satura un juridiskā aspekta tika diskutēts par nozaru ekspertu padomju lomu un pilnvarām profesionālo izglītības programmu sagatavošanā un realizēšanā un par to, kā tas  formulējams  likumā. Tika pārrunāti  un apstiprināti vairāki redakcionāli precizējumi Profesionālās izglītības likuma grozījumu projekta 1.-9. pantā.

Plānots, ka Likumprojekta izskatīšana turpināsies  nākošotrdien – 17. martā.

 

06.03.2015. Aija Melle piedalījās IZM darba grupas sanāksmē

 

 

06.03.2015. Aija Melle piedalījās IZM darba grupas sanāksmē, kuras uzdevums nodrošināt pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu.

 

PDF Sanāksmes darba kārtība

Lejuplādēt