Piektdiena: 23. Augusts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 179 viesi un nav reģistrētu lietotāju

10.03.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

 

2015. gada 10. martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas paplašinātā sanāksmē, kurā piedalījās arī LIVA pārstāve Agija Pāža.

Tika izskatīts likumprojekts trešajam lasījumam “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”. Sanāksmē no satura un juridiskā aspekta tika diskutēts par nozaru ekspertu padomju lomu un pilnvarām profesionālo izglītības programmu sagatavošanā un realizēšanā un par to, kā tas  formulējams  likumā. Tika pārrunāti  un apstiprināti vairāki redakcionāli precizējumi Profesionālās izglītības likuma grozījumu projekta 1.-9. pantā.

Plānots, ka Likumprojekta izskatīšana turpināsies  nākošotrdien – 17. martā.

 

06.03.2015. Aija Melle piedalījās IZM darba grupas sanāksmē

 

 

06.03.2015. Aija Melle piedalījās IZM darba grupas sanāksmē, kuras uzdevums nodrošināt pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu.

 

PDF Sanāksmes darba kārtība

Lejuplādēt

 

 

 

27.02.2015. Notika saskaņošanas sanāksmē par MK noteikumiem Nr.1616 ieviešanu

 

Piektdien, 27.februārī IZM notika saskaņošanas sanāksme par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616" Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"" (izsludināti 15.01.2015. VSS-39).

Saskaņošanas sanāksmē piedalījās LIVA prezidente Ilze Kalniņa, Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse un kā pašvaldības pārstāvis Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktors Normunds Rečs, kā arī pārējie iebildumu sniedzēji. Izziņa ar dažādiem iebildumiem par šiem MK noteikumu Nr.1616 grozījumiem aizņēma 24 lappuses.


Par plānoto skolēnu skaita attiecības paaugstināšanu attiecībā pret vienu pedagogu novados, novadu pilsētās un republikas pilsētās, kas bija arī viens no LIVA iebildumiem, IZM atbildēja, ka, ņemot vērā finansiālo samazinājumu mērķdotācijai, normēto skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi novadu pilsētās un Pierīgas novados plānots noteikt 8,5:1, bet republikas pilsētām 10,56:1. Pret šīs attiecības maiņu iebilda visas pašvaldības, punkts netika saskaņots, pieprasot šo attiecību nemainīt vispār.


Netika panākta vienošanās arī par minimālo skolēnu skaitu 10.klasēs. Attiecībā uz kraso koeficienta samazināšanu no 0,75 uz 0,5 neklātienes un tālmācības programmās, IZM vēlreiz lika priekšā it kā faktu, ka darba samaksa skolotājiem vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolās esot augstāka nekā vidēji, tikai 2 skolās par likmi esot 420 eiro, tas ir, sametot kopā vakarskolas un neklātieni. Turklāt izglītojamo atbirums esot tik liels, ka radot valstij ievērojamus zaudējumus, tas pat tikai nosaukts par naudas izšķērdēšanu. Mazāks koeficients 0,5 būšot tikai taisnīgs. Tomēr LIVA palika pie saviem iebildumiem, tos nesaskaņojot.

 

25.02.2015. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sēde

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sēde par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobāciju un ieviešanu.


Uzaicināti:
  Izglītības un zinātnes ministrijas, Finanšu ministrijas, Kultūras ministrijas, Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas un Latvijas Pedagogu domes pārstāvji LIVA pārstāvēja Aija Melle un Edgars Grīnis.


Ministre pati prezentēja Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijai jauno Pedagogu darba samaksas modeli tā patreizējā izstrādes un gatavības stadijā. Kaut arī jautājumu par dažādām detaļām vēl ir daudz, idejas, kas liktas jaunā modeļa pamatā, tika atzītas par labām. Ministre arī pirmo reizi nosauca ne tikai principus, bet arī plānoto algu lielumu gan skolotājiem (no 870 līdz 1000 eiro par likmi 1.-5.grupā), gan direktoriem (1080-1680 eiro) un vietniekiem (900-1200 eiro). Pašās mazākajās skolās plānotas 0,5 likmes direktoram. Atbalsta personāls tiek rēķināts un plānots atsevišķi no skolotājiem un administrācijas.

Līdz ar to ministre informēja Saeimu, ka septembra-decembra mēnešiem šī modeļa ieviešanai budžetā papildus būs nepieciešami 8-10 miljoni eiro.
Ministre apsolīja, ka IZM mājas lapā parādīsies vairāk informācijas par jauno modeli un tiks izveidots arī īpašs e-pasts jautājumiem, kas, gods kam gods, nekavējoties arī ir izdarīts.

Tagad jāgaida, kad parādīsies (tiks izsludināts) MK notiekumu projekts šī modeļa ieviešanai, tad varēsim analizēt jau pavisam konkrēti, kas sagaida skolas un direktorus nākamajā mācību gadā. Līdz tam vēl notiks modeļa aprobācijas 3.kārta 80 skolās.

 

 

PPT IZM - Pedagogu darba samaksas jaunais modelis un tā aprobācija

Lejuplādēt

 

 

25.02.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē


25.02.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, tiks skatīts  jautājums: Par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa aprobāciju un ieviešanu.

Piedalīsies LIVA viceprezidente Aija Melle un LIVA biedrs Edgars Grīnis.