Sestdiena: 23. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē viens viesis un nav reģistrētu lietotāju

23.03.2015. LIVA prezidente I.Kalniņa un LIVA biedrs E.Grīnis tikās ar drošības policijas pārstāvi un diskutēja par tēmu "Tautiešu politikas riski izglītībā"

 

LIVA prezidente I.Kalniņa un LIVA biedrs E.Grīnis tikās ar drošības policijas pārstāvi un diskutēja par tēmu "Tautiešu politikas riski izglītībā".
Izvērtējot tēmas aktualitāti tika nolemts uzaicināt drošības policijas pārstāvjus tikties ar LIVA valdi 2015. gada 8. aprīlī.

 

17.03.2015. turpinājās likumprojekta “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”

 

2015. gada 17. martā turpinājās likumprojekta “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā” izskatīšana Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas paplašinātā sēdē, piedaloties arī LIVA pārstāvei. Komisija turpināja diskusiju par to, kādas tiesības var piešķirt un kādas funkcijas jāpilda nozaru ekspertu padomēm sadarbībā ar nozaru ministrijām, Izglītības un zinātnes ministriju, izglītības iestādēm, ievērojot jau esošās likumdošanas normas, kas noteiktas Profesionālās izglītības likumā, Izglītības likumā un Valsts pārvaldes iekārtas likumā. Grozījumos katram definējumam (pārraudzība, koordinēšana, saskaņošana, deleģēšana, priekšlikumu sniegšana u.c.) jābūt pamatotam un kontekstā saskaņotam ar citiem regulējošiem tiesību aktiem. Ievērojot Saeimas Juridiskā biroja vecākās juridiskās padomnieces L.Vilsones ieteikumu, komisijas vadītājs J.Vucāns ierosināja pagaidām apstāties Grozījumu priekšlikumu izskatīšanā un uz nākamo komisijas sēdi uzdot Izglītības un zinātnes ministrijai sagatavot un komisijā prezentēt pārskatāmu shēmu, kā IZM redzējumā darbosies NEP, kāda vieta darbības procesā  paredzama katrai profesionālās izglītības īstenošanā iesaistītajai institūcijai.  

 

10.03.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija

 

2015. gada 10. martā Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas paplašinātā sanāksmē, kurā piedalījās arī LIVA pārstāve Agija Pāža.

Tika izskatīts likumprojekts trešajam lasījumam “Grozījumi Profesionālās izglītības likumā”. Sanāksmē no satura un juridiskā aspekta tika diskutēts par nozaru ekspertu padomju lomu un pilnvarām profesionālo izglītības programmu sagatavošanā un realizēšanā un par to, kā tas  formulējams  likumā. Tika pārrunāti  un apstiprināti vairāki redakcionāli precizējumi Profesionālās izglītības likuma grozījumu projekta 1.-9. pantā.

Plānots, ka Likumprojekta izskatīšana turpināsies  nākošotrdien – 17. martā.

 

06.03.2015. Aija Melle piedalījās IZM darba grupas sanāksmē

 

 

06.03.2015. Aija Melle piedalījās IZM darba grupas sanāksmē, kuras uzdevums nodrošināt pedagogu darba samaksas modeļa ieviešanu.

 

PDF Sanāksmes darba kārtība

Lejuplādēt

 

 

 

27.02.2015. Notika saskaņošanas sanāksmē par MK noteikumiem Nr.1616 ieviešanu

 

Piektdien, 27.februārī IZM notika saskaņošanas sanāksme par atzinumos sniegtajiem iebildumiem par MK noteikumu projektu "Grozījumi Ministru kabineta 2009.gada 22.decembra noteikumos Nr.1616" Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pašvaldību izglītības iestādēm bērnu no piecu gadu vecuma izglītošanā nodarbināto pirmsskolas izglītības pedagogu darba samaksai un pašvaldību vispārējās pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai"" (izsludināti 15.01.2015. VSS-39).

Saskaņošanas sanāksmē piedalījās LIVA prezidente Ilze Kalniņa, Rīgas Tālmācības vidusskolas direktors Edgars Grīnis, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas direktore Ilze Vilkārse un kā pašvaldības pārstāvis Tukuma Vakara un neklātienes vidusskolas direktors Normunds Rečs, kā arī pārējie iebildumu sniedzēji. Izziņa ar dažādiem iebildumiem par šiem MK noteikumu Nr.1616 grozījumiem aizņēma 24 lappuses.


Par plānoto skolēnu skaita attiecības paaugstināšanu attiecībā pret vienu pedagogu novados, novadu pilsētās un republikas pilsētās, kas bija arī viens no LIVA iebildumiem, IZM atbildēja, ka, ņemot vērā finansiālo samazinājumu mērķdotācijai, normēto skolēnu (bērnu) skaita attiecību pret vienu pedagoga mēneša darba algas likmi novadu pilsētās un Pierīgas novados plānots noteikt 8,5:1, bet republikas pilsētām 10,56:1. Pret šīs attiecības maiņu iebilda visas pašvaldības, punkts netika saskaņots, pieprasot šo attiecību nemainīt vispār.


Netika panākta vienošanās arī par minimālo skolēnu skaitu 10.klasēs. Attiecībā uz kraso koeficienta samazināšanu no 0,75 uz 0,5 neklātienes un tālmācības programmās, IZM vēlreiz lika priekšā it kā faktu, ka darba samaksa skolotājiem vakara (maiņu) un neklātienes vidusskolās esot augstāka nekā vidēji, tikai 2 skolās par likmi esot 420 eiro, tas ir, sametot kopā vakarskolas un neklātieni. Turklāt izglītojamo atbirums esot tik liels, ka radot valstij ievērojamus zaudējumus, tas pat tikai nosaukts par naudas izšķērdēšanu. Mazāks koeficients 0,5 būšot tikai taisnīgs. Tomēr LIVA palika pie saviem iebildumiem, tos nesaskaņojot.