Piektdiena: 23. Augusts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 65 viesi un nav reģistrētu lietotāju

22.04.2015. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sēde

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (12.Saeima)
Sēdes norises laiks: 2015, 22.aprīlis 10:00


1. Par Augstākās izglītības padomes sastāva izmaiņām.

2. Par jaunajām politikas iniciatīvām gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara plānojumā izglītības un zinātnes nozarei.

Uzaicinātie: Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA prezidente Ilze Kalniņa), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Pašvaldību savienības un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.


1. Augstākās izglītības padome (AIP) ir Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu.
Augstākās izglītības padomi, saskaņā ar "Augstskolu likuma" 66. pantu, apstiprina Saeima uz četriem gadiem divpadsmit locekļu sastāvā. Padomes locekļi no sava vidus aizklātā balsošanā ievēlē Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Līdz šim LIVA pārstāve bija I.Tamane. Tagad apsveicam LIVA viceprezidentu, Gulbenes vidusskolas direktoru Aivaru Medni ar apstiprinājumu darbam Augstākās izglītības padomē līdz 2016.gada 21.decembrim.

 

2. IZM valsts sekretāra p.i. E.Papule iepazīstināja klātesošos ar plānotajām jaunajām politikas iniciatīvām gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara plānojumā izglītības un zinātnes nozarei. Vispārējā izglītībā prioritātes ir:

  • Jaunās pedagogu atalgojuma sistēmas ieviešana, kam katru gadu (2016.-2018.) nepieciešami 39,3 miljoni eiro papildus finansējums;

  • Par pirmsskolas pieejamību (pedagogu darba samaksai) – 13,6 milj.eiro katru gadu;

  • Civilās aizsardzības mācību kursa ieviešana vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;

  • Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana (180 tūkstoši eiro 2016.gadam);

  • Jauniešu iniciatīvas un uzņēmības veicināšanas programma (prasīti 794 tūkstoši eiro 2016.gadam);

  • Kā arī jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis (4,2 miljoni 2016.gadam).

 

Kopā jauno politikas inciatīvu ieviešanai prasīti:
2016.gadam – 116 miljoni eiro;
2017.gadam – 124 miljoni eiro;
2018.gadam – 139 miljoni eiro.

 

 

23.04.2015. LIVA viceprezicdente A.Melle un valdes locekle K.Pauniņa ir aicinātas piedalīties digitālās krātuves “Letonika.lv lasītava” atklāšanā

 

23.aprīlī. pulksten 13.00 “Birojnīcā” LIVA viceprezicdente A.Melle un valdes locekle K.Pauniņa ir aicinātas piedalīties valodu tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” apjomīgākās ieteicamās latviešu literatūras oriģināldarbu digitālās krātuves “Letonika.lv lasītava” atklāšanā, kurā uzņēmuma “Tilde” vadītājs Andrejs Vasiļjevs, internetā pieejamās zinību krātuves “Letonika.lv” vadītāja Anita Vasiļjeva, Valsts izglītības satura centra vadītāja pienākumu izpildītāja Agra Bērziņa, Latvijas Vecāku apvienības VISI Rīgas koordinatore Aira Rika, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bibliotekāre Lita Vēvere, kultūras žurnāliste Eva Ikstena-Strapcāne, latviešu literatūras skolotāji, grāmatu autori, autortiesību aģentūru pārstāvji un citi dalīsies savā pieredzē un paveiktajā.

 

 

22.04.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

 

22. aprīlī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē piedalīsies I.Kalniņa un A.Mednis

Darba kārtībā:

  1. 1. Par Augstākās izglītības padomes sastāva izmaiņām.
  2. 2. Par jaunajām politikas iniciatīvām gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara plānojumā izglītības un zinātnes nozarei.

 

14.04.2015. Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde

 

14.04.2015. notika Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēde, kurā tika skatīts likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā " (Nr. 44/Lp12) pirms trešā lasījuma. Kā LIVA pārstāvis komisijas sēdē piedalījās E.Grīnis

Grozījumi Vispārējās izglītības likumā (VIL) pēc būtības skar divus jautājumus:

  1. Skolēnu tiesības centralizēto eksāmenu svešvalodā aizstāt ar starptautiskas testēšanas institūcijas rīkotu pārbaudījumu (piemēram, TOEFL). Tādēļ tiek grozīts VIL 48.pants, paredzot kārtību, kā starptautisko vērtējumu iekļaut Latvijas izglītības dokumentos, nosakot arī to kā kritēriju uzņemšanai augstākās izglītības programmās. Šo priekšlikumu visi atbalstīja, diskusijas bija tikai par pareizāko grozījumu redakciju. Grozījumi stāsies spēkā (plānots) ar 2015.gada 1.novembri. Skolu direktoriem rūpīgi jāseko grozījumiem atbilstošajos MK noteikumos.

 

  1. VIL ir noteiktas valsts un pašvaldību (un privātpersonu) tiesības dibināt vispārējās izglītības iestādes. Izrādās, ka augstskolu juridiskais statuss ir tāds pats kā pašvaldībai – atvasināta publiskā persona, bet augstskolām īsti nav paredzētas tiesības dibināt savas vidusskolas. RTU jau ir nodibinājuši savu Inženierzinātņu vidusskolu, tagad tiks veikti grozījumi likumos, lai šāda iespēja būtu visām valsts dibinātām augstskolām. Šie grozījumi, kurus principā arī visi atbalsta, gan prasa kompleksus grozījumus gan Vispārējās, gan Profesionālās izglītības, gan Izglītības likumā. Tātad vidusskolas varēs dibināt valsts, pašvaldības, valsts dibinātas augstskolas, kā arī privātpersonas.

 

 

22.05.2015. Paplašinātā LIVA valdes sēde

 

Nākamā paplašinātā LIVA valdes sēde notiks Rīgā 2015.gada 22.maijā Tomsona ielā 37, 4. stāvā, zālē.

Paplašināto valdes sēdi vadīs - Laimnesis Bruģis, Garkalnes Mākslu un vispārizglītojošās
vidusskolas direktors.

 

Par savu dalību paplašinātā valdes sēdē lūgums paziņot līdz 18.05.2015. uz e-pastu
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

PDF Paplašinātās valdes sēdes darba kārtība (projekts)

Lejuplādēt