Tuesday: 22. October 2019

 Liva facebook

 

We have 59 guests and no members online

05.05.2015. LIVA valdes ārkārtas sēde

 

LIVA valdes ārkārtas sēde 05.05.2015. plkst. 11.00 Rīgā Tomsona ielā 37.
 
Darba kārtībā:
LIVA viedoklis par MK noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ieviešot jauno pedagogu darba samaksas modeli.

Ja nevarat ierasties personīgi, lūdzu deleģējiet savā vietā citu novada pārstāvi!
Lūdzu apstiprināt savu dalību līdz 03.05.2015.

 

 

Sveicam 4. maijā!

 

 

LIVA 4maijs m

 

 

23.04.2015. Aija Melle piedalījās Alianses „Vienoti kvalitatīvai izglītībai” sanāksmē

 

LIVA viceprezidente Aija Melle kopā ar pārstāvjiem no LIZDA, UNESCO LNK, IKVD, VISC, PPIA 23.04.2015.  piedalījās Alianses „Vienoti kvalitatīvai izglītībai” sanāksmē, kurā LIZDA priekšsēdētāja I.Mikiško iepazīstināja ar 2014.gadā LIZDA veiktās aptaujas par izglītības kvalitāti Latvijā rezultātiem un UNESCO LNK ģenerālsekretāres p.i. B.Moļņika sniedza ieskatu  globālā monitoringa "Izglītība visiem" ziņojumā izglītības kvalitātes un pieejamības kontekstā. Notika diskusija par kvalitatīvas izglītības kritērijiem.

 

 

PPT Izglītības kvalitāte un pieejamība globālā kontekstā Atvērt šeit
PPT LIZDA aptauja par izglītības kvalitāti Latvijā Atvērt šeit

 

 

22.04.2015. Izglītības, kultūras un zinātnes komisija sēde

 

Izglītības, kultūras un zinātnes komisija (12.Saeima)
Sēdes norises laiks: 2015, 22.aprīlis 10:00


1. Par Augstākās izglītības padomes sastāva izmaiņām.

2. Par jaunajām politikas iniciatīvām gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara plānojumā izglītības un zinātnes nozarei.

Uzaicinātie: Izglītības un zinātnes ministrijas, Augstākās izglītības padomes, Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas (LIVA prezidente Ilze Kalniņa), Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības, Latvijas Studentu apvienības, Latvijas Pašvaldību savienības un Saeimas Juridiskā biroja pārstāvji.


1. Augstākās izglītības padome (AIP) ir Latvijas Republikas patstāvīga institūcija, kas izstrādā augstākās izglītības valsts stratēģiju, īsteno augstskolu, valsts institūciju un sabiedrības sadarbību augstākās izglītības attīstīšanā, pārrauga augstākās izglītības kvalitāti, nodrošina kvalitatīvu lēmumu par augstāko izglītību pieņemšanu.
Augstākās izglītības padomi, saskaņā ar "Augstskolu likuma" 66. pantu, apstiprina Saeima uz četriem gadiem divpadsmit locekļu sastāvā. Padomes locekļi no sava vidus aizklātā balsošanā ievēlē Padomes priekšsēdētāju un viņa vietnieku. Līdz šim LIVA pārstāve bija I.Tamane. Tagad apsveicam LIVA viceprezidentu, Gulbenes vidusskolas direktoru Aivaru Medni ar apstiprinājumu darbam Augstākās izglītības padomē līdz 2016.gada 21.decembrim.

 

2. IZM valsts sekretāra p.i. E.Papule iepazīstināja klātesošos ar plānotajām jaunajām politikas iniciatīvām gadskārtējā valsts budžeta un vidēja termiņa budžeta ietvara plānojumā izglītības un zinātnes nozarei. Vispārējā izglītībā prioritātes ir:

  • Jaunās pedagogu atalgojuma sistēmas ieviešana, kam katru gadu (2016.-2018.) nepieciešami 39,3 miljoni eiro papildus finansējums;

  • Par pirmsskolas pieejamību (pedagogu darba samaksai) – 13,6 milj.eiro katru gadu;

  • Civilās aizsardzības mācību kursa ieviešana vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs;

  • Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku procesa nodrošināšana (180 tūkstoši eiro 2016.gadam);

  • Jauniešu iniciatīvas un uzņēmības veicināšanas programma (prasīti 794 tūkstoši eiro 2016.gadam);

  • Kā arī jauns augstākās izglītības finansēšanas modelis (4,2 miljoni 2016.gadam).

 

Kopā jauno politikas inciatīvu ieviešanai prasīti:
2016.gadam – 116 miljoni eiro;
2017.gadam – 124 miljoni eiro;
2018.gadam – 139 miljoni eiro.

 

 

23.04.2015. LIVA viceprezicdente A.Melle un valdes locekle K.Pauniņa ir aicinātas piedalīties digitālās krātuves “Letonika.lv lasītava” atklāšanā

 

23.aprīlī. pulksten 13.00 “Birojnīcā” LIVA viceprezicdente A.Melle un valdes locekle K.Pauniņa ir aicinātas piedalīties valodu tehnoloģiju uzņēmuma “Tilde” apjomīgākās ieteicamās latviešu literatūras oriģināldarbu digitālās krātuves “Letonika.lv lasītava” atklāšanā, kurā uzņēmuma “Tilde” vadītājs Andrejs Vasiļjevs, internetā pieejamās zinību krātuves “Letonika.lv” vadītāja Anita Vasiļjeva, Valsts izglītības satura centra vadītāja pienākumu izpildītāja Agra Bērziņa, Latvijas Vecāku apvienības VISI Rīgas koordinatore Aira Rika, Jelgavas Spīdolas ģimnāzijas bibliotekāre Lita Vēvere, kultūras žurnāliste Eva Ikstena-Strapcāne, latviešu literatūras skolotāji, grāmatu autori, autortiesību aģentūru pārstāvji un citi dalīsies savā pieredzē un paveiktajā.