Tuesday: 22. October 2019

 Liva facebook

 

We have 65 guests and no members online

15.05.2015 LIVA rezolūcija par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu

 

LIVA rezolūcija 15.05.2015. par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu un MK noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" projektu (09.05.2015.).

Veidojot pedagogu darba samaksas jauno modeli, LIVA aicina IZM izvirzīt ilgtermiņa mērķus, sadarbībā ar Ministru kabinetu plānot nepieciešamo finansējumu, respektīvi, finansējumu plānot modelim, nevis modeli pielāgot esošajam finansējumam. Iespējams - reforma veicama pakāpeniski atbilstoši pieejamajam finansējuma apmēram, tomēr neatsakoties no projekta mērķiem kopumā.

 

PDF LIVA priekšlikumi par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa projektu Atvērt šeit

 

 

Paziņojums

 

Vēršam Jūsu uzmanību, ka paplašinātā valdes sēde, kura bija ieplānota 22.05.2015., tiek atcelta, jo notikušajā ārkārtas valdes sēdē 05.05.2015. tika izlemti aktuālie un būtiskākie jautājumi, noformulējot LIVA rezolūciju par MK noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" projektu (24.04.2015.) un pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu.

Ārkārtas valdes sēdē pieņemot lēmumus:

 

  • Izstrādājot pedagogu jauno darba samaksas modeli, ir paveikts liels darbs, tomēr piedāvātais MK noteikumu „Pedagogu darba samaksas noteikumi” projekts nav gatavs ieviešanai ar 01.09.2015.;

  • Ierosināt MK un IZM kopā ar sociālajiem partneriem turpināt darbu pie pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes un plānojot tā ieviešanu ar 01.09.2016.

 

LIVA turpina diskusiju par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa ieviešanu.
Nepieciešamības gadījumā par nākamo atklāto paplašināto valdes sēdi ziņosim atsevišķi.

 

 

07.05.2015. Darba grupas sanāksme

 

2015.gada 7.maijā IKVD notika pirmā sanāksme darba grupai, kam jāizstrādā ieteikumi vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs noteiktai izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. LIVA pārstāvis darba grupā ir E.Grīnis.


IKVD iepazīstināja darba grupu ar gada laikā apzinātajām problēmām un saņemtajām sūdzībām, kas saistītas ar vērtēšanas kārtību dažādās skolās. Darba grupas mērķis ir izstrādāt ieteikumus, kā skolām veidot savus skolēnu vērtēšanas noteikumus tādus, lai rastos pēc iespējas mazāk neskaidrību un noteikumi atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam.

Problēmas, kas rodas saistībā ar vērtēšanas kārtību, varēja iedalīt septiņās grupās:
1.    „n/v” pareiza lietošana;
2.    pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriju noteikšana, tajā skaitā, par attieksmi;
3.    obligāto pārbaudes darbu minimālā skaita noteikšana;
4.    skolēnu atbrīvošana no pārbaudes darbiem īpašos izņēmuma gadījumos,
5.    skolēnu tiesības uzlabot saņemto vērtējumu;
6.    vecāku un skolēnu tiesības iepazīties ar izvērtētajiem pārbaudes darbiem;
7.    tiesības izlikt vērtējumu par olimpiādēm, konkursiem, ZPD un tml.

Darba grupā tika apspriestas dažādas situācijas, izteikti viedokļi, bija arī biedrības „Latvijas vecāku forums” pārstāve. IKVD speciālisti apsolīja apkopot diskusijas rezultātus un nosūtīt tos darba grupai apmēram trīs nedēļu laikā. Manuprāt, diskusijas bija produktīvas un līdz nākamā mācību gada sākumam taps labi ieteikumi, kas palīdzēs skolām pilnveidot savus vērtēšanas nolikumus, bet neierobežos skolu tiesības veidot savu vērtēšanas politiku.

 

 

05.05.2015. notika LIVA valdes ārkārtas sēde

 

LIVA valdes ārkārtas sēde 05.05.2015. plkst. 11.00 Rīgā Tomsona ielā 37.
 
Darba kārtībā:
LIVA viedoklis par MK noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ieviešot jauno pedagogu darba samaksas modeli.

Šodien, 05.05.2015. LIVA ārkārtas valdes sēdē diskutējām par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu un MK noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" projektu (24.04.2015.).


Pielikumā LIVA ārkārtas valdes sēdē pieņemtā rezolūcija.
Uzskatām, ka diskusijas par jaunā modeļa ieviešanu jāturpina. Nepieciešamības gadījumā par nākamo atklāto paplašināto valdes sēdi ziņosim atsevišķi. 

 

 

PDF Par jauno pedagogu darba samaksas modeļa projektu Atvērt šeit
PDF 1. pielikums. Latvijas speciālo izglītības iestāžu pārstāvju vēstule Atvērt šeit
PDF 2.pielikums. Valsts ģimnāziju vēstule Atvērt šeit

 

 

06.05.2015. LIVA pārstāvji piedalīties Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

 

LIVA pārstāvji piedalīties Saeimas  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē š.g. 6.maijā.

 

Darba kārtībā:
1.        Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" (Nr. 51/Lp12; pirms 3. lasījuma) (priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 05.05.2015.).

2.        Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā " (Nr. 44/Lp12; pirms trešā lasījuma).