Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 15 guests and no members online

 

Šā gada 14.maijā, Rīgā LIVA vadība kopā ar citiem partneriem tikās, lai diskutētu par metodiskā atbalsta sistēmas iespējām visiem izglītības procesa līmeņiem. Lai gan pastāv indikācijas, kas liecina par neapmierinošu metodiskā atbalsta līmeni skolotājiem un skolām, problēmas pamatā ir neefektīva informācijas apmaiņa starp IZM vai VISC un tālākā pašvaldību līmeņa iesaistītajiem. Informācijas apmaiņas vertikālē ir ļoti daudz iesaistīto un bieži vien informācija līdz mērķim nenonāk vai nonāk interpretētā, nepilnīgā veidā.

Visas iesaistītās puses vienojās, ka nepieciešami kvalitatīvi, ticami dati par esošās situācijas novērtējumu un būtiskākajām problēmām. Balstoties uz šādas izpētes rezultātiem, sadarbībā ar IZM un VISC tiks piedāvāti risinājumi, lai beidzot uzlabotu pastāvošo informācijas fragmentāciju un lielo interpretācijas īpatsvaru.
LIVA loma minētajās aktivitātēs ir ļoti būtiska un mēs plānojam aktīvi iesaistīties situācijas izpētē un risinājumu izstrādē.

 

 

LIVA Saeimas komisijā akcentē likumprojektu virzības kritisko nozīmi

 

Šā gada 25.aprīlī LIVA kopā ar citiem nozares pārstāvjiem piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē saistībā ar vērienīgajiem Izglītības un Vispārējās izglītības likuma grozījumiem. LIVA prezidents Rūdolfs Kalvāns Sēdes laikā uzvēra, ka iestāžu vadītāji un pašvaldības ļoti gaida skaidrību lietu kārtībā un aicinām nekavēties ar grozījumu virzību un nepolitizēt šos jautājumus.
Grozījumi tiks virzīti trīs lasījumos un politiķi ir konceptuāli vienojušies to izdarīt šīs Saeimas sesijas laikā. Vislielākās diskusijas šobrīd izraisa tieši mācību uzsākšana no sešu gadu vecuma un jaunais saturs.
Priekšlikumu iesniegšanas termiņš uz 2.lasījumu tika noteikts 21.maijs, bet komisija plāno specifiskāku tikšanos ar iesaistītajām pusēm tieši jaunā satura jautājumos līdz minētajam termiņam.
Ar aktuālo likumprojektu versiju un IZM prezentāciju var iepazīties šeit.

 

 

LIVA sniedza atzinumu par Ministru kabineta noteikumu projektu "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", atkārtoti uzsverot, ka ir nepieciešami tūlītēji risinājumu pedagogu trūkumam un LIVA piedāvā konstruktīvus priekšlikumus tiesiskā regulējuma pilnveidei. Ar sagatavoto atzinumu var iepazīties sadaļā "Atzinumi".

Par turpmāko normatīvā akta virzību LIVA biedri ir aicināti sekot līdzi  mājaslapā un Facebook profilā.

 

 

Šā gada 29.martā Valsts sekretāru sanāksmē tika izsludināts jauns MK noteikumu projekts "Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību", kas aizstās esošos MK noteikumus Nr.662.

Lai gan noteikumu projekts paredz daudz plašākas pedagogu profesionālās pilnveides iespējas un elastīgāku regulējumu, tomēr pagaidām tas nesniedz vēlamo atbildi uz to, kā tūlītēji risināt ievērojamo pedagogu trūkumu skolās un iespējamo nepedagoģisko speciālistu piesaisti uz laiku. LIVA plāno iesniegt IZM priekšlikumus par iespējamajiem risinājumiem pārejas periodā.

 

MK noteikumu projekts

 

2018.gada 28.marts, plkst.11:00 Tomsona ielā 37, Rīgā

 

Darba kārtībā:

2.LIZDA pirmorganizāciju un izglītības iestāžu vadītāju sadarbība un aktuālais ST lēmuma izpildē - I.Vanaga (LIZDA)
3.Aktualitātes nozares reformu kontekstā un normatīvo aktu virzība - R.Kalvāns, I.Bērziņa
4.Direktoru aptaujas un problemātikas kopsavilkums
5.Biedru uzņemšana/atskaitīšana
6.Nākamās Valdes sēdes norise un diskusija