Pirmdiena: 23. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 76 viesi un nav reģistrētu lietotāju

10.06.2015. LIVA viceprezidente Aija Melle piedalījās IZM saskaņošanas sanāksmē

 

10.06.2015. LIVA viceprezidente Aija Melle piedalījās IZM saskaņošanas sanāksmē (saskaņā ar MK 07.04.2009. noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 100.punktu) par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā nosaka vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un augstākās izglītības pedagogu darba slodzes un darba samaksas lielumu, kā arī aprēķina un sadala valsts finansējumu vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogu darba samaksai" atzinumos sniegtajiem iebildumiem.


Pagaidām nav ņemti vērā šādi būtiski LIVA ieteikumi:

  • noteikt adekvātu, ar atbildību samērojamu izglītības iestāžu vadītāju vietnieku amata vienību skaitu un atalgojumu.
  • ievērojot vienlīdzības principu, atļaut izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, metodiķiem un vietniekiem saņemt samaksu par veikto pedagoģisko darbu.
  • izstrādājot metodiku, pēc kuras aprēķina finansējumu katrai izglītības iestādei, mācību stundas ilgumu noteikt 60 min, jo starpbrīdis ir neatņemama mācību procesa daļa

 

LIVA joprojām aicina IZM, veidojot pedagogu darba samaksas jauno modeli, izvirzīt ilgtermiņa mērķus, sadarbībā ar Ministru kabinetu nepieciešamo finansējumu plānot modelim, nevis modeli pielāgot piešķirtajam finansējumam. Iespējams, reforma veicama pakāpeniski atbilstoši pieejamajam finansējuma apmēram, tomēr neatsakoties no projekta mērķiem kopumā.

LIVA uzskata, ka, ieviešot jauno darba samaksas modeli, pedagogu algām valstī  jāpaaugstinās.


Nākamā saskaņošanas sanāksme plānota 18.jūnijā.

 

 

09.06.2015. LIVA piedalīsies IZM organizētajā saskaņošanas sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi"

 

LIVA viceprezidente Aija Melle piedalīsies IZM organizētajā saskaņošanas sanāksmē par Ministru kabineta noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" un, saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 100.punktā noteikto.


LIVA viedoklis paliek nemainīgs, un par ko arī Aija Melle iestāsies.

 

 

03.06.2015. IZM preses relīze un M.Seiles viedokļa raksts par jauno pedagogu atalgojuma modeli

 

Izglītības un zinātnes ministrijas preses relīze un izglītības un zinātnes ministres M.Seiles viedokļa raksts par jauno pedagogu atalgojuma modeli.

 

PDF M.Seiles viedokļa raksts par jauno pedagogu atalgojuma modeli. Atvērt šeit
PDF IZM preses relīze par jauno pedagogu atalgojuma modeli. Atvērt šeit

 

 

29.05.2015. Par Latvijas valsts ģerboni izglītību apliecinošos dokumentos un zīmogos

 

IKVD sagatavots skaidrojums par: Latvijas Valsts ģerboni izglītības dokumentos un skolas zīmoga lietošanu

 

PDF Par Latvijas valsts ģerboni izglītību apliecinošos dokumentos un zīmogos Atvērt šeit

 

 

 

25.05.2015. LIVA piedalijās Izglītības un zinātnes ministrijas saskaņošanas sanāksmē

 

25.05.2015. saskaņā ar Ministru kabineta 2009.gada 7.aprīļa noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 100.punktā noteikto IZM pēc iepazīšanās ar LIVA atzinumiem par Ministru kabineta noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" aicināja arodbiedrību LIVA uz saskaņošanas sanāksmi Izglītības un zinātnes ministrijā.
LIVA pārstāvēja Ilze Kalniņa, prezidente, Aija Melle, viceprezidente, un Gunta Aumale, Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore. Diskusijā par pedagogu algu jauno samaksas modeli LIVA uztur spēkā iepriekšējos atzinumos pausto.


Pēc tikšanās ar visiem sociālajiem partneriem IZM veiks korekcijas MK noteikumu projektā un lūgs atkārtotu saskaņojumu.