Pirmdiena: 23. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 75 viesi un nav reģistrētu lietotāju

18.06.2015. LIVA viceprezidente piedalīsies Ministru kabineta saskaņošanas sanāksmē

 

18.06.2015. LIVA viceprezidente A.Melle piedalīsies Ministru kabineta noteikumu projekta "Pedagogu darba samaksas un valsts finansējuma pedagogu darba samaksai aprēķināšanas un piešķiršanas noteikumi" saskaņošanas sanāksmē.

 

 

17.06.2015. un 18.06.2015. LIVA piedalīsies 6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējā forumā

 

17.06.2015. un 18.06.2015. LIVA prezidente Ilze Kalniņa piedalīsies 6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējā forumā.

 

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējo forumu organizē EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

 

Forumā paredzēta Eiropas komisijas, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP), Izglītības un kultūras Ģenerāldirektorāta, kā arī EQAVET dalībvalstu izglītības politikas veidotāju, koordinatoru, izglītības iestāžu un sociālo partneru pārstāvju dalība.

 

 

 

17.06.2015. LIVA konferencē ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”

 

LIVA valdes locekļi: L.Mīlīga, M.Svilāne un L.Bruģis piedalīsies konferencē ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”.

 

 

17.06.2015. LIVA piedalīsies komisijas darbā, kas izskata saņemtos ziņojumus

 

17.06.2015. LIVA prezidente I.Kalniņa piedalīsies komisijas darbā, kas izskata saņemtos ziņojumus par pārkāpumiem eksāmena norises gaitā un pieņem lēmumu par izglītojamā eksāmena darba vērtējumu.

 

 

11.06.2015. LIVA tiekas ar LIZDA jauno vadību, lai iepazītos, vienotos par tālāko sadarbību.

 

LIVA  tiekas ar LIZDA jauno vadību, lai iepazītos, vienotos par tālāko sadarbību. Plānota arī viedokļu apmaiņa par LIVA un LIZDA pozīciju MK noteikumu projekta "Kārtība, kādā nosaka vispārējās izglītības, interešu izglītības un augstākās izglītības pedagogu darba slodzes un darba samaksas lielumu, kā arī aprēķina un sadala valsts finansējumu vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" atzinumos sniegtajiem iebildumiem.