Trešdiena: 21. Novembris 2018

 Liva facebook

 

Klātienē 110 viesi un nav reģistrētu lietotāju

07.05.2015. Darba grupas sanāksme

 

2015.gada 7.maijā IKVD notika pirmā sanāksme darba grupai, kam jāizstrādā ieteikumi vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs noteiktai izglītojamo mācību sasniegumu vērtēšanas kārtībai. LIVA pārstāvis darba grupā ir E.Grīnis.


IKVD iepazīstināja darba grupu ar gada laikā apzinātajām problēmām un saņemtajām sūdzībām, kas saistītas ar vērtēšanas kārtību dažādās skolās. Darba grupas mērķis ir izstrādāt ieteikumus, kā skolām veidot savus skolēnu vērtēšanas noteikumus tādus, lai rastos pēc iespējas mazāk neskaidrību un noteikumi atbilstu normatīvajos aktos noteiktajam.

Problēmas, kas rodas saistībā ar vērtēšanas kārtību, varēja iedalīt septiņās grupās:
1.    „n/v” pareiza lietošana;
2.    pārbaudes darbu vērtēšanas kritēriju noteikšana, tajā skaitā, par attieksmi;
3.    obligāto pārbaudes darbu minimālā skaita noteikšana;
4.    skolēnu atbrīvošana no pārbaudes darbiem īpašos izņēmuma gadījumos,
5.    skolēnu tiesības uzlabot saņemto vērtējumu;
6.    vecāku un skolēnu tiesības iepazīties ar izvērtētajiem pārbaudes darbiem;
7.    tiesības izlikt vērtējumu par olimpiādēm, konkursiem, ZPD un tml.

Darba grupā tika apspriestas dažādas situācijas, izteikti viedokļi, bija arī biedrības „Latvijas vecāku forums” pārstāve. IKVD speciālisti apsolīja apkopot diskusijas rezultātus un nosūtīt tos darba grupai apmēram trīs nedēļu laikā. Manuprāt, diskusijas bija produktīvas un līdz nākamā mācību gada sākumam taps labi ieteikumi, kas palīdzēs skolām pilnveidot savus vērtēšanas nolikumus, bet neierobežos skolu tiesības veidot savu vērtēšanas politiku.

 

 

05.05.2015. notika LIVA valdes ārkārtas sēde

 

LIVA valdes ārkārtas sēde 05.05.2015. plkst. 11.00 Rīgā Tomsona ielā 37.
 
Darba kārtībā:
LIVA viedoklis par MK noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ieviešot jauno pedagogu darba samaksas modeli.

Šodien, 05.05.2015. LIVA ārkārtas valdes sēdē diskutējām par pedagogu darba samaksas jaunā modeļa izstrādes gaitu un MK noteikumu "Pedagogu darba samaksas noteikumi" projektu (24.04.2015.).


Pielikumā LIVA ārkārtas valdes sēdē pieņemtā rezolūcija.
Uzskatām, ka diskusijas par jaunā modeļa ieviešanu jāturpina. Nepieciešamības gadījumā par nākamo atklāto paplašināto valdes sēdi ziņosim atsevišķi. 

 

 

PDF Par jauno pedagogu darba samaksas modeļa projektu Atvērt šeit
PDF 1. pielikums. Latvijas speciālo izglītības iestāžu pārstāvju vēstule Atvērt šeit
PDF 2.pielikums. Valsts ģimnāziju vēstule Atvērt šeit

 

 

06.05.2015. LIVA pārstāvji piedalīties Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

 

LIVA pārstāvji piedalīties Saeimas  Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē š.g. 6.maijā.

 

Darba kārtībā:
1.        Likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" (Nr. 51/Lp12; pirms 3. lasījuma) (priekšlikumu iesniegšanas termiņš – 05.05.2015.).

2.        Likumprojekts "Grozījumi Vispārējās izglītības likumā " (Nr. 44/Lp12; pirms trešā lasījuma).

 

05.05.2015. LIVA valdes ārkārtas sēde

 

LIVA valdes ārkārtas sēde 05.05.2015. plkst. 11.00 Rīgā Tomsona ielā 37.
 
Darba kārtībā:
LIVA viedoklis par MK noteikumu projektu "Pedagogu darba samaksas noteikumi", ieviešot jauno pedagogu darba samaksas modeli.

Ja nevarat ierasties personīgi, lūdzu deleģējiet savā vietā citu novada pārstāvi!
Lūdzu apstiprināt savu dalību līdz 03.05.2015.

 

 

Sveicam 4. maijā!

 

 

LIVA 4maijs m