Piektdiena: 20. Jūlijs 2018

 Liva facebook

 

Klātienē 120 viesi un nav reģistrētu lietotāju

17.06.2015. un 18.06.2015. LIVA piedalīsies 6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējā forumā

 

17.06.2015. un 18.06.2015. LIVA prezidente Ilze Kalniņa piedalīsies 6. Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) ikgadējā forumā.

 

Eiropas kvalitātes nodrošināšanas ietvarstruktūras profesionālajā izglītībā un profesionālajā tālākizglītībā (EQAVET) 6. ikgadējo forumu organizē EQAVET sekretariāts sadarbībā ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu.

 

Forumā paredzēta Eiropas komisijas, Eiropas Profesionālās izglītības attīstības centra (CEDEFOP), Izglītības un kultūras Ģenerāldirektorāta, kā arī EQAVET dalībvalstu izglītības politikas veidotāju, koordinatoru, izglītības iestāžu un sociālo partneru pārstāvju dalība.

 

 

 

17.06.2015. LIVA konferencē ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”

 

LIVA valdes locekļi: L.Mīlīga, M.Svilāne un L.Bruģis piedalīsies konferencē ”Izglītības kvalitāte un vide starptautiskā salīdzinājumā. Latvija OECD PISA un OECD TALIS programmā”.

 

 

17.06.2015. LIVA piedalīsies komisijas darbā, kas izskata saņemtos ziņojumus

 

17.06.2015. LIVA prezidente I.Kalniņa piedalīsies komisijas darbā, kas izskata saņemtos ziņojumus par pārkāpumiem eksāmena norises gaitā un pieņem lēmumu par izglītojamā eksāmena darba vērtējumu.

 

 

11.06.2015. LIVA tiekas ar LIZDA jauno vadību, lai iepazītos, vienotos par tālāko sadarbību.

 

LIVA  tiekas ar LIZDA jauno vadību, lai iepazītos, vienotos par tālāko sadarbību. Plānota arī viedokļu apmaiņa par LIVA un LIZDA pozīciju MK noteikumu projekta "Kārtība, kādā nosaka vispārējās izglītības, interešu izglītības un augstākās izglītības pedagogu darba slodzes un darba samaksas lielumu, kā arī aprēķina un sadala valsts finansējumu vispārējās, profesionālās un interešu izglītības iestāžu pedagogu darba samaksai" atzinumos sniegtajiem iebildumiem.

 

 

10.06.2015. LIVA viceprezidente Aija Melle piedalījās IZM saskaņošanas sanāksmē

 

10.06.2015. LIVA viceprezidente Aija Melle piedalījās IZM saskaņošanas sanāksmē (saskaņā ar MK 07.04.2009. noteikumu Nr.300 "Ministru kabineta kārtības rullis" 100.punktu) par Ministru kabineta noteikumu projektu "Kārtība, kādā nosaka vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības un augstākās izglītības pedagogu darba slodzes un darba samaksas lielumu, kā arī aprēķina un sadala valsts finansējumu vispārējās, profesionālās un interešu izglītības pedagogu darba samaksai" atzinumos sniegtajiem iebildumiem.


Pagaidām nav ņemti vērā šādi būtiski LIVA ieteikumi:

  • noteikt adekvātu, ar atbildību samērojamu izglītības iestāžu vadītāju vietnieku amata vienību skaitu un atalgojumu.
  • ievērojot vienlīdzības principu, atļaut izglītības iestāžu vadītājiem, vietniekiem, struktūrvienību vadītājiem, metodiķiem un vietniekiem saņemt samaksu par veikto pedagoģisko darbu.
  • izstrādājot metodiku, pēc kuras aprēķina finansējumu katrai izglītības iestādei, mācību stundas ilgumu noteikt 60 min, jo starpbrīdis ir neatņemama mācību procesa daļa

 

LIVA joprojām aicina IZM, veidojot pedagogu darba samaksas jauno modeli, izvirzīt ilgtermiņa mērķus, sadarbībā ar Ministru kabinetu nepieciešamo finansējumu plānot modelim, nevis modeli pielāgot piešķirtajam finansējumam. Iespējams, reforma veicama pakāpeniski atbilstoši pieejamajam finansējuma apmēram, tomēr neatsakoties no projekta mērķiem kopumā.

LIVA uzskata, ka, ieviešot jauno darba samaksas modeli, pedagogu algām valstī  jāpaaugstinās.


Nākamā saskaņošanas sanāksme plānota 18.jūnijā.