Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 13 guests and no members online

 

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts tālākai saskaņošanai jaunais vispārējās pamatizglītības standarta projekts. Lai gan daudz apspriests un prezentēts, tas jau pirmajās minūtēs rosina daudz būtisku jautājumu, it sevišķi vadītājiem, kuriem visbūtiskākais ir īpaši 11.pielikums.
LIVA aicina visus kolēģus - vadītājus ļoti vērīgi un vispusīgi iepazīties ar standarta projektu, jo būt nepieciešama konstruktīva diskusija par tā tālāko virzību.
Projekts ar visiem pielikumiem pieejams šeit:

 

 

Sniedzot atzinumu par IZM sagatavotajiem MK noteikumu projektiem, taja skaitā par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs (MK-447), LIVA norāda uz konstruktīviem iebildumiem un risinājumiem saistībā ar esošā regulējuma pilveidi, palielinot tieši iestādes vadības komandas fiansējuma īpatsvaru dotācijas ietvaros. Minētie priekļikumi nav saistīti ar papildu finansējumu, bet gan ar citiem dotācijas pārvaldības principiem.

 

Ar LIVA sniegtajiem atzinumiem var iepazīties sadaļā "Atzinumi"

.

 

Šā gada 29.jūnijā festivālā LAMPA, Cēsīs LIVA piedalījās diskusijā "Vai pedagogs, kurš nav autoritāte ne vecākam, ne bērnam, var ko iemācīt?", kur prezidents Rūdolfs Kalvāns kopā ar vecāku pārstāvi un augstskolu mācībspēkiem cilāja vispusīgās tēmas par pedagogu darbu, izaicinājumiem skolu vadībā, jauno saturu un vecāku sadarbību. Savukārt LIVA viceprezidente Iveta Bērziņa kopā ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, vecākiem un citiem skolu pārstāvjiem diskutēja par daudz apspriesto Valsts aizsardzības mācības lomu jaunā satura kontekstā.

 

Vairāk par festivāla diskusijām un video: LMT straume

 

Šā gada 20.jūnijā paredzēta LIVA paplašinātā Valdes sēde.

Rīgā, Strūgu ielā 4

Plkst.11:00

 

Darba kārtībā:

1.Aktuālās izmaiņas darba organizācijā no 2018.gada 1.septembra un plānotie grozījumi normatīvajos aktos vasaras periodā.

(skolu tīkls, saturs, pakāpes, finanses, uzņemšana, projekti, pedagogu izglītība arī jautājumi profesionālo iestāžu vadītājiem u.c. jautājumi)

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora p.i. Baiba Bašķere

IZM Izglītības departamenta direktora p.i. Līga Buceniece

2.Aktuālais finanšu stāvoklis

3.Biedru uzņemšana/izslēgšana

4.Citi jautājumi

5.Nākamās Valdes sēdes norise

 

IZM Izglītības departamenta prezentācija

 

 

Šā gada 12.jūnijā MK tika skatīts, bet atlikts jautājums par IZM informāciju attiecībā uz esošo situāciju par pašvaldību izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas lēmumiem un ietaupītajiem valsts budžeta līdzekļiem. Lai gan jutājums tika atlikts, sagatavotais ziņojums ļoti detalizēti atklāj esošo situāciju un sniedz vispusīgu viedokli par aktuālajiem datiem pašvaldībās.

LIVA uzsver un atgādina, ka saskaņā ar 2017. gada 22. novembrī Latvijas Republikas Saeimā pieņemtā likuma “Grozījumi Izglītības likumā” pārejas noteikumu 63.punktu Ministru kabinetam līdz 2018. gada 31. augustam noteikts izdot Ministru kabineta noteikumus par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē.

Sīkāk par minētajām iniciatīvām un gaidāmajiem normatīvajiem regulējumiem LIVA biedri varēs iepazīties diskusijās ar IZM pārstāvjiem šā gada 20.jūnija paplašinātajā Valdes sēdē.

 

Informatīvais ziņojums