Pirmdiena: 22. Jūlijs 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 59 viesi un nav reģistrētu lietotāju

LIVA izsaka vēlmi strādāt Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvajā padomē

 

Saskaņā ar MK 2018.gada 9.janvāra noteikumu Nr.27 "Darbības programmas "Izaugsme un nodarbinātība" 8.2.1. specifiskā atbalsta mērķa "Samazināt studiju programmu fragmentāciju un stiprināt resursu koplietošanu" pirmās un otrās projektu iesniegumu atlases kārtas īstenošanas noteikumi" 2.5.apakšpunktā minēto IZM izveido Pedagogu izglītības jaunveides konsultatīvo padomi. Lai gan tieši daudz sadarbības partneri šajā sastāvā nav minēti, padomē var strādāt nozares eksperti.
LIVA ir lūgusi IZM izvērtēt iespējas un iekļaut to minētās padomes darbā, jo uzskatām, ka iestāžu vadītājiem ir ļoti nozīmīga loma gaidāmo pedagogu sākotnējās izglītības un augstāko līmeņu studiju programmu pārmaiņu kontekstā, jo tas tiešā veidā skars ne tikai pedagoģiskās inovācijas klasēs, bet cilvēkresursu pārvaldību un pārmaiņas skolās kopumā.

 

Izsludināts jaunais pamatizglītības standarts

 

Šodien Valsts sekretāru sanāksmē izsludināts tālākai saskaņošanai jaunais vispārējās pamatizglītības standarta projekts. Lai gan daudz apspriests un prezentēts, tas jau pirmajās minūtēs rosina daudz būtisku jautājumu, it sevišķi vadītājiem, kuriem visbūtiskākais ir īpaši 11.pielikums.
LIVA aicina visus kolēģus - vadītājus ļoti vērīgi un vispusīgi iepazīties ar standarta projektu, jo būt nepieciešama konstruktīva diskusija par tā tālāko virzību.
Projekts ar visiem pielikumiem pieejams šeit:

 

LIVA prasa ministrijai palielināt iestāžu vadības finansējumu īpatsvaru

 

Sniedzot atzinumu par IZM sagatavotajiem MK noteikumu projektiem, taja skaitā par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs (MK-447), LIVA norāda uz konstruktīviem iebildumiem un risinājumiem saistībā ar esošā regulējuma pilveidi, palielinot tieši iestādes vadības komandas fiansējuma īpatsvaru dotācijas ietvaros. Minētie priekļikumi nav saistīti ar papildu finansējumu, bet gan ar citiem dotācijas pārvaldības principiem.

 

Ar LIVA sniegtajiem atzinumiem var iepazīties sadaļā "Atzinumi"

.

LIVA piedalās festivālā LAMPA

 

Šā gada 29.jūnijā festivālā LAMPA, Cēsīs LIVA piedalījās diskusijā "Vai pedagogs, kurš nav autoritāte ne vecākam, ne bērnam, var ko iemācīt?", kur prezidents Rūdolfs Kalvāns kopā ar vecāku pārstāvi un augstskolu mācībspēkiem cilāja vispusīgās tēmas par pedagogu darbu, izaicinājumiem skolu vadībā, jauno saturu un vecāku sadarbību. Savukārt LIVA viceprezidente Iveta Bērziņa kopā ar Aizsardzības ministrijas pārstāvjiem, vecākiem un citiem skolu pārstāvjiem diskutēja par daudz apspriesto Valsts aizsardzības mācības lomu jaunā satura kontekstā.

 

Vairāk par festivāla diskusijām un video: LMT straume

Paplašinātā Valdes sēde 20.06.2018.

 

Šā gada 20.jūnijā paredzēta LIVA paplašinātā Valdes sēde.

Rīgā, Strūgu ielā 4

Plkst.11:00

 

Darba kārtībā:

1.Aktuālās izmaiņas darba organizācijā no 2018.gada 1.septembra un plānotie grozījumi normatīvajos aktos vasaras periodā.

(skolu tīkls, saturs, pakāpes, finanses, uzņemšana, projekti, pedagogu izglītība arī jautājumi profesionālo iestāžu vadītājiem u.c. jautājumi)

IZM Profesionālās un pieaugušo izglītības departamenta direktora p.i. Baiba Bašķere

IZM Izglītības departamenta direktora p.i. Līga Buceniece

2.Aktuālais finanšu stāvoklis

3.Biedru uzņemšana/izslēgšana

4.Citi jautājumi

5.Nākamās Valdes sēdes norise

 

IZM Izglītības departamenta prezentācija