Sunday: 26. January 2020

 Liva facebook

 

We have 20 guests and no members online

27.02.2019.

 

Šodien LIVA prezidents Rūdolfs Kalvāns un viceprezidente Iveta Bērziņa IZM tikās ar ministri Ilgu Šuplinksu, parlamentāro sekretāri Anitu Muižnieci, valsts sekretāri Līgu Lejiņu u.c. nozares vadības pārstāvjiem, lai kopā ar sociālajiem partneriem apspriestu jaunā vispārējās vidējās izglītības standarta ieviešanas gaitu un ietekmi uz skolu organizācijas procesiem. Diskusijas laikā arī tika skarti jauno skolotāju sagatavošanas jautājumi un īpaši plaši tika diskutēts par jaunās eksaminācijas jautājumiem. Šī iemesla dēļ R.Kalvāns piedāvāja atsevišķu tikšanos tieši eksaminācijas kontekstā, kurā kopā ar augstskolām spriedīsim par pārmaiņām valsts pārbaudes darbu organizācijā. Tikšanās paredzēta 11.martā.

 

22.02.2019.

 

2019.gada 27.februārī notiks kārtējā LIVA Valdes sēde. Norises vieta Rīgā, tomsona ielā 37, plkst. 11:00.

 

Darba kārtībā:

1. Statūtu projekts
2. Informācija par biedru skaitu, finanses, līdzšinējo Valdes darbību
3. Kopsapulces norises laiks, vieta, organizatoriskie jautājumi

 

Valdes locekļu reģistrācija elektroniski: ŠEIT

 

21.02.2019.

 

LIVA ir izskatījusi IZM sagatavoto Valdības deklarācijas rīcības plāna projektu un iesniegusi ministrei konstruktīvus priekļikumus, akcentējot šobrīd nozarē esošās prioritātes:

  • pedagogu algu pieaugums
  • 40 stundu darba nedēļa
  • pedagogu palīgi
  • skolu autonomija
  • valsts ģimnāziju loma
  • OCE indeksa pilnveide
  • jaunais vispārējais vidējas izglītības standarts

 

Ar pilnu sagatavotavoto priekšlikumu redakciju var iepazīties: ŠEIT

 

06.02.2019.

 

Vakar, 5. februārī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika atkārtoti apspriests jautājums par pakāpenisku pāreju uz mācībām valsts valodā vispārējās vidējās izglītības posmā. Latviešu valodas aģentūras vadītāja, pamatojoties uz datiem norādīja, ka latviešu valodu prot 91% mazākumtautību, bet mazākumtautību jaunieši gandrīz visi prot latviešu valodu. Ir izveidota atbalsta sistēma pedagogiem, kuri strādā mazākumtautību izglītības iestādēs. Komisijas vadītājs norādīja, ka nav pietiekami veikts monitorings par katru mazākumtautību izglītības iestādi t.i. kādi ir rezultatīvie rādītāji katrā izglītības iestādē, jeb nav kopējā redzējuma. Problēma, kura pastāv gandrīz visās izglītības iestādēs , ne tikai mazākumtautības ir jaunu pedagogu trūkums STEM mācību priekšmetos, arī latviešu valodas pedagogus ir grūti piesaistīt, jo atalgojums nav konkurētspējīgs. Par šo jau runāts iepriekš. Žurnāliste I.Spriņģe prezentēja RE :Baltic veikto pētījumu par Rīgas izglītības iestādēm. Komisija vienojās darbu turpināt, uzrunājot gan vecākus, gan pedagogus, gan pašvaldību, lai uzklausītu priekšlikumus un iespējamos risinājumus un veicamos uzlabojumus kompetenču izglītības ieviešanas posmos.

 

07.01.19.

 

Saskaņā ar LIVA un LIZDA pārstāvju tikšanās rezultātiem un kopēju redzējumu par aktuālajām skolu darbības problēmām plānota kompleksa tikšanās ar vairākām bērnu tiesību uzraugošajām iestādēm,meklējot risinājumus tēmām:

  • pieaugošā izglītojamo agresivitāte,
  • izglītojamo, pedagogu un izglītības iestāžu vadītāju fiziskā drošība,
  • nepieciešamība pēc profesionālā atbalsta pedagogiem, lai kvalitatīvi īstenotu iekļaujošo izglītību.

 

Diedalīties piedalīsies:

Latvijas Republikas Tiesībsarga birojs
Izglītības kvalitātes valsts dienests
RD Labklājības departaments
RD Izglītības, kultūras un sporta departaments
Rīgas Sociālais dienests
Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcija
Rīgas bāriņtiesa
Rīgas pašvaldības policija
RSU Psihosomatikas un psihoterapijas klīnika
Latvijas Autisma apvienība

 

Diskusija norisināsies 2019. gada 17. janvārī, plkst. 11.00, Rīgā, Ūnijas ielā 93 (Rīgas 64.vidusskolā).

 

Diskusijas darbakārtība: ŠEIT