Dziļās sērās paziņojam, ka š.g. 30.marta vakarā mūžībā aizgājusi LIVA valdes locekle Ilze Strapcāne


Dziļās sērās paziņojam, ka š.g. 30.marta vakarā mūžībā aizgājusi LIVA valdes locekle, Viļakas Valsts ģimnāzijas direktore Ilze Strapcāne.

Sestdien, 4.aprīlī, plkst.14.00 Atvadu Dievkalpojums Viļakas luterāņu baznīcā, izvadīšana uz Viļakas luterāņu draudzes kapsētu.

 

"Vītola sudrabā melnalkšņa tumsībā
ieraksta saulīte dzeltenu diegu
kur odam lidot kur skudrai rāpot
kur man cilvēkam atcerēties"
(Knuts Skujenieks)

Ilze str

Gaismu un Mīlestību
Ilzei Strapcānei
(07.10.1965.- 30.03.2015.)
Mūžības ceļā!
Sāpēs esam kopā ar Viļakas Valsts ģimnāzijas kolektīvu.