LIVA prasa ministrijai palielināt iestāžu vadības finansējumu īpatsvaru

 

Sniedzot atzinumu par IZM sagatavotajiem MK noteikumu projektiem, taja skaitā par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs (MK-447), LIVA norāda uz konstruktīviem iebildumiem un risinājumiem saistībā ar esošā regulējuma pilveidi, palielinot tieši iestādes vadības komandas fiansējuma īpatsvaru dotācijas ietvaros. Minētie priekļikumi nav saistīti ar papildu finansējumu, bet gan ar citiem dotācijas pārvaldības principiem.

 

Ar LIVA sniegtajiem atzinumiem var iepazīties sadaļā "Atzinumi"

.