Aktuālā informācija par iestāžu reorganizāciju un valsts budžeta līdzekļiem

 

Šā gada 12.jūnijā MK tika skatīts, bet atlikts jautājums par IZM informāciju attiecībā uz esošo situāciju par pašvaldību izglītības iestāžu tīkla reorganizācijas lēmumiem un ietaupītajiem valsts budžeta līdzekļiem. Lai gan jutājums tika atlikts, sagatavotais ziņojums ļoti detalizēti atklāj esošo situāciju un sniedz vispusīgu viedokli par aktuālajiem datiem pašvaldībās.

LIVA uzsver un atgādina, ka saskaņā ar 2017. gada 22. novembrī Latvijas Republikas Saeimā pieņemtā likuma “Grozījumi Izglītības likumā” pārejas noteikumu 63.punktu Ministru kabinetam līdz 2018. gada 31. augustam noteikts izdot Ministru kabineta noteikumus par minimāli pieļaujamo izglītojamo skaitu un kritērijus maksimāli pieļaujamā izglītojamo skaita noteikšanai klasē.

Sīkāk par minētajām iniciatīvām un gaidāmajiem normatīvajiem regulējumiem LIVA biedri varēs iepazīties diskusijās ar IZM pārstāvjiem šā gada 20.jūnija paplašinātajā Valdes sēdē.

 

Informatīvais ziņojums