LIVA kopā ar LIZDA, LPS, IZM un VISC spriež par metodiskā atbalsta iespējām skolām

 

Šā gada 14.maijā, Rīgā LIVA vadība kopā ar citiem partneriem tikās, lai diskutētu par metodiskā atbalsta sistēmas iespējām visiem izglītības procesa līmeņiem. Lai gan pastāv indikācijas, kas liecina par neapmierinošu metodiskā atbalsta līmeni skolotājiem un skolām, problēmas pamatā ir neefektīva informācijas apmaiņa starp IZM vai VISC un tālākā pašvaldību līmeņa iesaistītajiem. Informācijas apmaiņas vertikālē ir ļoti daudz iesaistīto un bieži vien informācija līdz mērķim nenonāk vai nonāk interpretētā, nepilnīgā veidā.

Visas iesaistītās puses vienojās, ka nepieciešami kvalitatīvi, ticami dati par esošās situācijas novērtējumu un būtiskākajām problēmām. Balstoties uz šādas izpētes rezultātiem, sadarbībā ar IZM un VISC tiks piedāvāti risinājumi, lai beidzot uzlabotu pastāvošo informācijas fragmentāciju un lielo interpretācijas īpatsvaru.
LIVA loma minētajās aktivitātēs ir ļoti būtiska un mēs plānojam aktīvi iesaistīties situācijas izpētē un risinājumu izstrādē.