Sestdiena: 23. Marts 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 73 viesi un nav reģistrētu lietotāju

IZM skaidrojums saistībā ar ST spreidumu

 

Reaģējot uz nozares pārstāvju (t.sk. LIVA) aicinājumu skaidrot tālāko rīcība saistībā ar neseno ST spriedumu pedagogu pakāpju piešķiršanas un piemaksu jautājumā, IZM visām izglītības pārvaldēm sniedza šādu skaidrojumu:

 

Ministru kabineta 2016. gada 5. jūlija noteikumu Nr. 445 “Pedagogu darba samaksas noteikumi” 27.punkta atzīšana par spēkā neesošu no tā pieņemšanas brīža nerada tiešas tiesiskas sekas. Satversmes tiesas spriedumā ir noteikts, ka, ņemot vērā Izglītības likuma Pārejas noteikumu 58.punktā un 59.punktā noteikto, tiesību piemērotājam arī turpmāk, nosakot piemaksas pedagogiem, ir jāņem vērā  minētajās normās nostiprinātais princips, ka personai ir tiesības turpināt saņemt piemaksu par kvalitātes pakāpi tādā apmērā, kāds tai bija noteikts līdz 2017. gada 9. augustam.

 

Skaidrojumā ir saskatāma zināma pretruna un tāpēc LIVA skaidrot tālāko rīcību šajā jautājumā.