LIVA piedalās Saeimas atbildīgās komisijas sēdē

14. 02.2018. LIVA deleģētie pārstāvji I.Bērziņa un J.Jansone piedalījās Saeimas izglītības un kultūras komisijas sēdē, kur tika virzīts jautājums uz balsojumu par pāreju uz mācībām latviešu valodā. Skolu reforma, kas nākamā gada sākumā plāno  pakāpenisku pāreju uz mācībām  latviešu valodā mazākumtautību izglītības iestādēs ir uzsākusi savu ceļu. Lai gan ir pagājuši 27 gadi kopš neatkarības iegūšanas, reformu pretinieki uzskata, ka process ir sasteigts un tā tālākā virzīšana ir jāatliek. Kā galvenie iemesli tika saukti gan pedagogu trūkums, gan pedagogu nesagatavotība, gan izglītojamo somatiskās saslimšanas, jo pirmsskolā iegūtā trauma runājot latviešu valodā pēc tam parādās vēlākā laika periodā. IZM un VISC pārstāvji uzsvēra, ka reformas gaita būs pakāpeniska un pāreja uz mācībām latviešu valodā tiek virzīta secīgi un pārdomāti- sākumā bilingvāli, pēc tam latviešu valodas lietojumu palielinot. Pēc 4 gadiem vidusskolēni jau pilnībā mācītos latviešu valodā.Mērķis ir, lai visi sabiedrības locekļi brīvi pārvalda valsts valodu un nevienam nav ne mazāko ierobežojumu valodas prasmes dēļ  ne darba tirgū, ne tālākās izglītības ieguvei. Problēmas ar pedagogiem netiek noliegtas, bet tieši otrādi apzinātas vājās puses atbalsta sniegšanai. Ir izstrādāts saturiskais un metodiskais atbalsts skolotājiem, lai savu kompetenču robežās varētu  lietot latviešu valodu. Šim mērķim ir paredzēts Eiropas finansējums teju 3 miljonu apjomā. Grozījumi nodoti 1. lasījumam . Debates ilga 2 stundas. LIVA pauda pozitīvu atbalstu un uzsvēra , ka ir vajadzīgi profesionāli un metodiku  pielietot prasmīgi skolotāji un uzsvēra , ka atslēgas vārds ir izglītības iestādes vadītājs, kura  loma un atbalsts un sadarbība svarīgu jautājumu virzīšanā jebkurā izglītības jomā ir galvenais.