Publicēts skolu tīkla pētījums

Rekomendējamais minimālais skolēnu skaits vidusskolās (10.–12. klase; pārejas periods līdz 2020. gada
1. septembrim):
visā Latvijas teritorijā – 150 skolēnu, bet vietās, kur 25 km rādiusā nav citas vidusskolas, 60 skolēnu
(atgādināsim, ka Igaunijā attiecībā uz vidusskolām šie paši skaitļi noteikti no 252 līdz 540 skolēniem lielajās pilsētās,
izņēmums ir Hījumā sala, kur minimums ir 84).
Rekomendējamais minimālais skolēnu skaits vidusskolās (10.–12. klase; pārejas periods no 2020. gada
1. septembra līdz 2023. gada 1. septembrim):
lielpilsētās ar vairāk nekā 50 000 iedzīvotāju – 225 skolēni, pārējā Latvijas teritorijā – 150 skolēnu, bet
vietās, kur 25 km rādiusā nav citas vidusskolas, 75 skolēni.

 

Pilnu publicēto pētījumu var lasīt šeit:

http://www.izm.gov.lv/images/izglitiba_visp/download/Optimala-visparejas-izglitibas-iestazu-tikla-modela-izveide-Latvija.pdf