LIVA pārstāvji piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

Šā gada 17.maijā LIVA pārstāvji Rūdolfs Kalvāns, Daiga Puga un Aija Melle piedalījās Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē saistībā ar aktualitātēm skolu tīkla optimizācijas plānošanā. Sēdes ietvaros Jānis Turlajs sniedza ieskatu pētījuma starpziņojuma rezultātos. Sēdes rezultātā tika pausti ļoti pretrūnīgi viedokļi, bet LIVA kopumā atbalsta iesākto pētniecisko darbu, bet būtiskāko ietekmi dos tieši politikas veidotāja un pašvaldību lēmumi, kas tiks pieņemti saskaņā ar šī pētījuma rezultātiem. Kābūtiskākie šķērļi efektīvai reformai tiek minēti esošā ceļu infrastruktūra, pašvaldību rīcībspējas trūkums un sabiedrības vājā izpratne par izglītības pakalpojumu izmaksu problemātiku.

Pētījuma prezentācija pieejama Saeimas mājaslapā:

http://titania.saeima.lv/livs/saeimasnotikumi.nsf/0/b4632f82ddc9c45ec225811c001fe03f/$FILE/IZM.MK.P%C4%93t.pptx