Pirmdiena: 23. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 85 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Jaunumi

09.12.2014.

Aija Melle piedalījās radio raidījumā "Kā labāk dzīvot?", kurā tika vērtētas "Swedbank" organizētajā izglītības forumā paustās idejas - skolām sadarboties ar uzņēmumiem, pedagogiem doties praksē vai komandējumā uz dažādiem uzņēmumiem, radoši sevi pilnveidojot un iegūstot praktisku pieredzi. Raidījumā tika analizēta arī programmas '"Iespējamā misija" organizētā Direktoru kluba darbības pieredze.

 

08.12.2014.

Aija Melle piedalījās IZM darba grupā, kas strādā pie jaunā pedagogu darba samaksas modeļa veidošanas.

 

24.-25.11.2014.

Š.g. 24. un 25.novembrī Briselē notika Eiropas Komisijas un EQAVET sekretariāta organizēts Simpozijs par sektorālo (nozaru) pieeju profesionālās izglītības kvalitātes nodrošināšanā.

Simpozijā piedalījās pārstāvji no 24 Eiropas Savienības un Eiropas Ekonomiskās Zonas valstīm un kandidātvalstīm, tai skaitā pārstāvji no Latvijas.

Latviju pārstāvēja Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas viceprezidenteIlze Kalniņa un IKVD vadītāja vietniece, Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga.

Simpozija ietvaros tā dalībnieki dalījās pieredzē un diskutēja par dažādiem ar izglītību saistītiem jautājumiem.

 

21.11.2014.

Notika LIVA biedru slēgtā sapulce, kurā tika apspriesta konferences darba kārtība, kā arī citi aktuālie jautājumi.

No kreisās: A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis

 

13.11.2014.

LIVA valdes pārstāve Māra Svilāne piedalījās SIA Eurofortis organizētajā seminārā „Jaunas iespējas novadu attīstības plānošanai, sekojot izcilības pieejas principiem”.

Seminārā tika uzsvērts, ka izcilība nav iemaņa, tā ir attieksme, kas norāda, ka iestādei nav vienaldzīgs darba process. Lai sasniegtu izcilus rezultātus, svarīgi veikt objektīvu iekšējo pašnovērtēšanu un, izanalizējot vajadzības, veidot tālākās attīstības plānus.

SIA Eurofortis izglītības iestādēm piedāvā gan kursus par izcilības pieejas pamatiem un EFQM izcilības modeli, gan arī tiešsaistes datorprogrammu GOA-WorkBench®, kas ļauj efektīvi veikt pašnovērtējumu pēc EFQM izcilības modeļa un Latvijas izglītības iestāžu akreditācijas prasībām, kā arī veidot attīstības plānu un dažādas aptaujas. Vairāk: www.izciliba.lv

06.11.2014.

Laikrakstā "Izglītība un Kultūra" LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis izsaka savu viedokli par IZM uzsākto pedagogu darba samaksas modeļa aprobāciju, atzīstot, ka tā varētu būt bezjēdzīga, ja valdība nerod papildus līdzekļus pedagogu darba samaksai.

Raksts: Valsts nākotne ir atkarīga no cilvēku izglītības līmeņa

 

 

28.10.2014.

28. oktobrī Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija, kuru vadīja D.Reizniece-Ozola, iepazīstināja ar Tiesībsarga biroja pētījumu "Bilingvālā izglītība".

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē piedalījās pārstāvji no

 • Latvijas Republikas tiesībsarga- I.Piļāne, Š.Bērziņa,
 • Izglītības un zinātnes ministrijas- E.Papule,
 • Valsts izglītības satura centra,
 • Izglītības kvalitātes valsts dienesta- I.Juhņēviča,
 • Latviešu valodas aģentūras- D.Dalbiņa,
 • Latvijas Izglītības vadītāju asociācijas - I.Kalniņa un citi.

Tika diskutēts par apjomīgo Tiesībsarga biroja 2013. gada nogalē uzsākto bilingvālās izglītības pētījumu.

24.10.2014.
 
LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis piedalījās IZM un sociālo partneru kopīgajā sanāksmē, kurā sociālie partneri, izvērtējot paredzēto finansējumu 2015.gada jauno politikas iniciatīvu īstenošanai, nepārsniedzot 2014.gadam paredzēto finansējuma apjomu, izteica priekšlikumus iekšējai pārdalei 2015.gada budžetā.
Vispārējā izglītībā LIVA atbalstīja IZM priekšlikumu izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas ieviešanas termiņu 1.09.2014. mainīt (atceļot uz nenoteiktu laiku).
 
24.10.2014.
 
LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis tikās ar IZM Valsts sekretāra vietnieci, Izglītības departamenta direktori E.Papuli un Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķeri un analizēja jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas norisi. LIVA pārstāvji izteica vēlēšanos uzzināt, kāda ir jaunā darba samaksas aprēķina formula, no kādiem lielumiem tā tiek veidota.
LIVA ir saņēmusi vairāku skolu atsauksmes, kurās izteikta neapmierinātība ar IZM darbinieku izturēšanos un komunikāciju ar skolām aprobācijas laikā. LIVA uzskata, ka aprobācijā iesaistītais skolu skaits -60 - ir par lielu, rezultātus iespējams iegūt arī no daudz mazāka skolu skaita.
E.Papule piedāvāja LIVA pārstāvjiem piedalīties turpmākajās aprobācijas procesa darba sanāksmēs.
 
23.10.2014.
 
LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis tikās ar LIZDA vadītājiem I.Mikiško un J.Krastiņu, apsprieda IZM iniciētā un organizētā jaunā pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas procesu Latvijas skolās, kā arī vienojās par tālāko sadarbību.
 
23.10.2014.
 

LIVA viceprezidenta p.i. Aivars Mednis piedalījās Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdē, kurā izskatīja jautājumus par atkārtota viedokļa sniegšanu par SIA „Hotel School” Viesnīcu biznesa koledžas jauno studiju virziena „Viesnīcu un restorānu serviss, tūrisma un atpūtas organizācija” atbilstību valsts attīstības prioritātēm, par kārtību, kādā Latvijas Universitātē tiek uzņemtas personas, kuras nav kārtojušas centralizētos eksāmenus un par papildu prasību noteikšanu uzņemšanai Latvijas Universitātes pamatstudiju programmās.

Latvijas Mākslas augstskolu asociācijas pārstāvis Andris Teikmanis informēja AIP par Ekonomiskās sadarbības un attīstības organizācijas (OECD) Izglītības ziņojuma Darba grupas sanāksmi un sagatavoto ziņojumu.

Nākamā AIP sēde paredzēta 6.novembrī.

17.10.2014.
 

LIVA locekļi pauž savu viedokli par vēlamo Izglītības un zinātnes ministru.

Neatkarīgā Rīga avīze 17.10.2014.

Raksts: Pedagogi: profesionālu ministru, nevis politielikteni

15.10.2014.

Latvijas izglītības vadītāju asociācija/arodbiedrība (turpmāk- LIVA) vairāku gadu garumā spējusi būt organizācija, kura sniegusi ievērojamu pienesumu Latvijas izglītības sistēmā. Tā spējusi risināt jautājumus, kas bijuši saistīti ar izglītības sistēmu un tās realizēšanu izglītības iestādēs. LIVA savā darbībā vienmēr augstu vērtējusi demokrātisku pieeju ikviena jautājuma izskatīšanā. Stingri un noteikti iestājusies par izglītības iestāžu administrācijas tiesību aizstāvēšanu.

Respektējot LIVA biedru izteikto viedokli, tika pieņemts lēmums, š.g.15.oktobrī plānoto biedru konferenci atcelt. Š.g. 15.oktobrī LIVA valde sanāca uz sēdi, kurā tika pieņemts līdzšinējā prezidenta pienākumu izpildītāja Aleksandra Dementjeva atlūgums.

Valdei izvērtējot radušos situāciju tika nolemts:

1. Ievēlēt trīs viceprezidentus, kuri nodrošinās asociācijas sekmīgu darbību līdz biedru konferencei, kurā tiks ievēlēts LIVA prezidents;

2. Par LIVA viceprezidentiem valde vienbalsīgi ievēlēja:

2.1. Aiju Melli, Rīgas Juglas vidusskolas direktori;

2.2. Ilzi Kalniņu, Rīgas Tālmācības vidusskolas valdes priekšsēdētāju;

2.3. Aivaru Medni, Gulbenes vidusskolas direktoru.

No kreisās: I.Kalniņa, A.Mednis, A.Melle

3. Sasaukt valdes sēdi 21.11.2014. plkst. 11.00 Tomsona ielā 37, Rīgā.

4. LIVA biedru konference notiks 11.12.2014.

5. Aktīvi piedalīties un izteikt viedokli par jautājumiem, kas skar izglītības politiku.

Kopīgi strādājot un aktīvi līdzdarbojoties biedriem, mēs spēsim sasniegt tos mērķus, kuri noteikti biedrības statūtos.

Atklātā vēstule Izglītības un zinātnes ministrei

Atklātā vēstule Izglītības un zinātnes ministrei I.Druvietei.

Ļ.cien. I.Druviete!

2014.gada 10.septembrī notika arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija" (LIVA) valdes sēde, kuras laikā notika valdes locekļu viedokļu apmaiņa par Izglītības un zinātnes ministrijas (IZM) rīcību vairākos jautājumos, kas skar visus Latvijas skolu direktorus.

LIVA valdes sēdē tika izteikta neizpratne par nepietiekamo skaidrojumu pēc būtības no IZM puses par jaunā pedagogu darba samaksas modeļa izstrādāšanas un aprobācijas norisēm. Neviens atbildīgs IZM darbinieks līdz šim nav radis iespēju runāt ar skolu vadītājiem par modeli pēc būtības.

Pēdējā IZM darba grupas sanāksmē tika runāts par modeļa aprobāciju, kura sāksies 2014.gada 1.oktobrī, bet konkrēts skaidrojums par paša modeļa darbību izpalika. Vēl jo vairāk, tika apgalvots, ka ir izstrādāta aprēķina formula skolas darba samaksas likmju noteikšanai un nosaukti kritēriji, kas ir iestrādāti šajā formulā, bet pati formula netika publiskota. No IZM puses darba grupā izskanēja apgalvojums, ka formulu publiskot nedrīkstot, jo skolu direktori, iespējams, to var izmantot un sniegt aprobācijas laikā sagrozītus datus...

Tas viss rosina izdarīt secinājumus, ka aprobācijas process joprojām nav pietiekami rūpīgi sagatavots, nav izstrādāts detalizēts plāns un aprobācijas metodika. Droši vien visas procesa virzītāju cerības, kā parasti, tiek liktas tikai uz skolu direktoru un vietnieku aprobācijas laika izrādīto „radošumu". Ir dzirdēts, ka aprobācijas laikā administrācijai būs jāizstrādā jauni amata apraksti un darba līguma projekti, kuros jānorāda katra pedagoga veicamos pienākumus atkarībā no mācību priekšmeta un tam tarificēto kontaktstundu skaita. Kopumā tas var izvērsties par ievērojamu (varbūt pat pilnīgi nevajadzīgu?) darba apjomu, kas skolu vadībai būs jāveic papildus saviem līdzšinējiem darba pienākumiem.

Plānots, ka no 2014.gada 1.oktobra 34 skolu direktori un no 2015.gada 1.janvāra visi skolu direktori piedalīsies jaunā darba samaksas modeļa aprobācijā, tomēr par šo papildus veikto darbu skolu direktoriem apmaksa nav paredzēta. Tajā pašā laikā, no 2014.gada 1. septembra palielinotpedagogu atalgojumu par 10%, skolu direktoru atalgojums pēc būtības ir samazinājies par 5,8% saistībā ar jaunajiem ierobežojumiem veikt papildu pedagoģisko darbu. Turklāt IZM nepilda sākotnējo vienošanos ar LIVA, ka, palielinot algas pedagogiem, procentuāli algas tiks palielinātas arī skolu direktoriem un vietniekiem.

Tādēļ vēršamies pie Jums, cienījamā ministres kundze, lai saņemtu atbildi uz šādiem jautājumiem:

1. Kāpēc jaunā darba samaksas modeļa metodikai ir uzlikts „slepenības plīvurs", kas nedod iespēju ar to iepazīties un izvērtēt visu skolu pedagogiem?

2. Kādēļ šā gada septembrī nenotika skolu direktoru un vietnieku algas paaugstināšana proporcionāli pārējo pedagogu darba samaksas pieaugumam, lai gan IZM plānoja reālu skolu vadības darba slodzes palielināšanos?

3. Vai IZM plānos ir paredzēta skolu direktoru algas paaugstināšana no 2015.gada 1.janvāra?

Nobeigumā.

LIVA neredz iespējas atbalstīt pedagogu darba samaksas modeļa aprobācijas procesu, ja:

1. tuvākajā laikā netiek publiskota aprēķina formula skolas darba algas likmju noteikšanai un citi jaunās metodikas aspekti, kas ļautu visiem pedagogiem aktīvi iesaistīties šīs metodes pilnveidošanā un viedokļu izteikšanā

2. IZM neveic pasākumus, lai 2015.gada budžetā tiktu iestrādāts direktoru un vietnieku algu palielinājums vismaz par 10% no 2015.gada 1.janvāra.

Arodbiedrības LIVA valdes vārdā

LIVA prezidenta p.i.

LIVA valdes sēde 10.09.

10.septembrī notika valdes sēde ar sekojošu darba kārtību:

1. LIVA viedokļa formulēšana par pedagogu darba samaksas modeļiem.

2. LIVA biedru darbības pārtraukšana LIVĀ

3. LIVA konferences darba kārtības apspriešana.

4. Statūtu grozījumu apspriešana.

5. Citi jautājumi

Lēmumi: 15.oktobrī rīkot LIVA ārpuskārtas konferenci, uz kuru aicināt visus skolu direktorus un vietniekus. Konferences laikā tiks ievēlēts LIVA prezidents.

Rakstīt IZM atklātu vēstuli par nesagatavoto pedagogu darba apmaksas modeļa aprobāciju un LIVA prasību paaugstināt arī skolu direktoriem un vietniekiem darba algu par 10%.

01.09.2014. IZM skaidrojums par direktoru un vietnieku darba slodzi

Izglītības un zinātnes ministrijas

Izglītības departamenta

skaidrojums par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836

"Pedagogu darba samaksas noteikumi" 13.punktu

Izglītības un zinātnes ministrija (turpmāk - ministrija) sniedz skaidrojumu par Ministru kabineta 2009.gada 28.jūlija noteikumu Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" (turpmāk - noteikumi) 13.punktu, kas nosaka, ka vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, sporta organizatoriem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, izglītības iestāžu bibliotekāriem, pirmsskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem (turpmāk - administratīvā amata veicēji) papildus amata pienākumiem tarificētā mācību priekšmeta pedagoga darba apjoms nedrīkst pārsniegt 9 stundas nedēļā.

Šāds tiesiskais regulējums tika iekļauts noteikumos, lai nodrošinātu iespēju administratīvā amatu veicējiem kvalificēties pedagoga profesionālās kvalifikācijas novērtēšanai saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 17.jūnija noteikumiem Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība".

Tādējādi izglītības iestāžu administratīvo amatu veicējiem, kam darba slodze ir noteikta 40 stundas nedēļā, pieļaujamā kopējā darba slodze nedēļā nedrīkst pārsniegt 49 stundas (profesionālās izglītības iestādēs - papildus amata pienākumiem tarificētā mācību priekšmeta pedagoga darba slodze - 360 stundas gadā).

Izglītības iestāžu administratīvo amatu veicējiem, kam darba slodze administratīvajā amatā noteikta lielāka par 0,775 no darba slodzes (vairāk kā 31 stunda nedēļā), papildus amata pienākumiem tarificēto mācību priekšmeta pedagoga darba apjomu var palielināt līdz 9 stundām nedēļā.

Savukārt, izglītības iestāžu administratīvo amatu veicējiem, kam darba slodze administratīvajā amatā noteikta mazāka nekā 0,775 no darba slodzes (mazāka nekā 31 stunda nedēļā), ministrija neiesaka pārkāpt Darba likumā noteikto darba slodzi 40 stundas nedēļā.

Papildu informācija:

Baiba Bašķere - Izglītības departamenta direktora vietniece pedagogu un pieaugušo izglītības jomā, mob. 27897702,

Līga Buceniece - Izglītības departamenta direktora vietniece izglītības statistikas un finanšu plānošanas jomā, mob. 29481661,

Alise Trokša 67047858.

09.05.2014.

Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija"(LIVA) atbalsta Latvijas izglītības darbinieku arodbiedrības(LIZDA) iniciatīvu rīkot gājienu 12.maijā.

Atbalstam arī LIZDA prasības:

- Uzsākt darbu pie pedagogu atalgojuma sistēmas pilnveides, novēršot esošās neadekvātās darba samaksas atšķirības;

- Kopā ar sociālajiem partneriem izstrādāt visu līmeņu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, katru gadu nodrošinot 10% pieaugumu nozarei, līdz tiek sasniegts vidējais Eiropas Savienības atalgojums;

- Koncepcijā „Par izdienas pensiju piešķiršanu" iekļaut sporta skolotājus, speciālās izglītības skolotājus, pirmsskolas izglītības skolotājus.

Saeimas Izglītības, kultūras un sporta komisijā 6.maijā, kurā tika apsriests jautājums par finansējuma piešķiršanu pedagogiem, netika gūta pārliecība, ka šis finansējums tiks piešķirts, kā arī vai tiks ieplānoti nepieciešamie līdzekļi turpmākajiem gadiem.

LIVA aicina visus skolu direktorus atbalstīt LIZDA iniciatīvu un sekmēt pedagogu piedalīšanos 12.maija gājienā.

29.04.2014.

LIVA prezidenta p.i. piedalījās Izglītības ministrijas darba grupas sanāksmē, kurā tika skatīts jautājums par skolu finansēšanu.Līdz 15.maijam tiks sagatavots finansēšanas modelis, ar kuru varēs iepazīties un paust savu viedokli.

11.03.2014

LIVA prezidente Ineta Tamane piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā tika prezentēts Valsts kontroles ziņojums par pedagogu algu aprēķināšanas problēmām Latvijā.

05.03.2014

LIVA valdes locekles -prezidente Ineta Tamane, viceprezidente Aija Melle un mazo skolu pārstāve Sandra Tukiša tikās ar OECD pētnieku grupu, lai informētu par pedagogu algu aprēķināšanas problēmām Latvijā, kā arī izteiktu skolu direktoru viedokli par atalgojuma sistēmas uzlabošanu.

04.02.2014

LIVA prezidente piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā tika prezentētas un apspriestas IZM izstrādātās "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020.gadam". LIVA prezidente sveica komisijas priekšsēdētāju Danu Reiznieci-Ozolu, vēlot veiksmi un cerot uz turpmāku sadarbību.

Komisijas sēdē tika diskutēts par 3 sadaļām-izglītības vidi, individuālo kompetenci un efektīvu pārvaldību. Saeimas deputāti uzdeva daudz jautājumus IZM darbiniekiem, īpaši norādot nepietiekamo vērtībizglītības iekļaušanu, uzsverot ģimenes lomu un ģimeni kā vērtību. Diskusijā tika iekļauti jautājumi arī par CE un obligāto piekto eksāmenu.

Savā komentārā LIVA prezidente atzīmēja, ka LIVA pozitīvi vērtē veikto darbu pamatnostādņu izveidē, saskatot tajās gan atbalsta pasākumus talantīgajiem skolēniem un tiem, kuriem grūtības. Tāpat LIVA atbalsta karjeras izglītības turpmākās nozīmes aktualizēšanu un novērtē īpašo sporta sadaļu. Taču attiecībā uz centralizēto eksāmenu fizikā vai ķīmijā LIVA prezidente sākumā pauda neizpratni-kāpēc ne bioloģija? Bez tam ar piespiešanu nevar iemīlēt fiziku, ir nepieciešama cita veida motivācija skolēniem, kas saistās ar dažādiem elektronikas vai robotu pulciņiem, ar zinātniski pētnieciskiem darbiem. Arī augstskolām jādomā, kā mainīt savu attieksmi, piemēram, rīkojot radošas nometnes skolēniem kā to dara Tartu universitāte. Prezidente uzsvēra, ka joprojām valstī ir problēma ar fizikas un ķīmijas skolotājiem un tas ir saistīts ar zemo atalgojumu.

Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisija savu darbu turpinās 11.februārī.

28.01.2014

LIVA tiekas ar izglītības ministri I.Druvieti

Šodien izglītības un zinātnes ministre Ina Druviete tikās ar Latvijas izglītības vadītāju asociācijas (LIVA) vadību un vienojās par nepieciešamību izveidot darba grupu, kas konstruktīvi strādātu pie caurskatāmas un kvalitāti sekmējošas vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu atalgojuma sistēmas izveides, lai to varētu ieviest jau 2015.gada 1.septembrī.

 

Apspriežot izglītības sistēmas monitoringu, ministre informēja par Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) aktualitātēm skolu direktoru izvērtēšanas procesā. Tikšanās dalībnieki vienojās, ka kvalifikācijas pakāpju noteikšana izglītības iestāžu vadītājiem nevar būt prioritāte viņu darba novērtēšanā. Savukārt pedagogu darba samaksas noteikšanā būtu ņemams vērā arī pedagogu pašvērtējums. "Ir svarīgi, lai pedagogi tiktu vērtēti pēc vienotas metodikas," uzsvēra ministre.

 

Apspriežot Ministru kabineta noteikumus "Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo sadarbību", LIVA izteica viedokli, ka vērtēšanā iesaistītajiem IKVD speciālistiem nepieciešama pedagoģiskā izglītība un arī darba pieredze skolā.

 

Tikšanās dalībnieki vienojās par birokrātiskā sloga mazināšanu izglītības iestāžu pārvaldībā.

Ministre uzsvēra konstruktīva dialoga nepieciešamību ar izglītības darbiniekiem, profesionālajām organizācijām un uzsvēra nepieciešamību noslēgt jaunu vienošanos par sadarbību un informācijas apmaiņu starp Izglītības un zinātnes ministriju (IZM) un Latvijas izglītības vadītāju asociāciju, jo iepriekšējā slēgta pirms 12 gadiem - 2002.gada 11.aprīlī - un ir aktualizējama.

22.01.2014

LIVA valdes sēde

2014.gada 22. janvārī notika LIVA valdes sēde, kurā tika pārrunāta organizācijas tālākā darbība.

Valdes sēdē tika pārrunāti šādi jautājumi:

 1. LIVA viedoklis par direktoru novērtēšanu skolas akreditācijas ietvaros (sk.pielikumu Nr.1);
 2. LIVA iebildumu apkopojums par pedagogu kvalitātes pakāpēm;
 3. LIVA līdzdalība un aktivitātes ESHA - Eiropas starptautiskajā direktoru asiciācijā, kuras dalīborganizācija ir LIVA. Informāciju sniedza valdes locekle Līvija Jankovska;
 4. Informācija par LIVA līdzdalību patriotiskās audzināšanas programmas izstrādē, kuras darba grupā darbojās LIVA viceprezidente Aija Melle;
 5. Valdē tika pārrunāti svarīgākie jautājumi sarunai ar ministri I.Druvietes k-dzi.
 6. LIVA konferences organizēšana

Pielikums Nr.1

LIVA viedoklis par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”.

Kopumā LIVA pozitīvi vērtē IKVD veikto darbu, sagatavojot jaunus MK noteikumus „ Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes un eksaminācijas centrus, vispārējās un profesionālās izglītības programmas, un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību”.

Tomēr jau šo noteikumu sagatavošanas gaitā LIVA izteica savas iebildes par atsevišķiem noteikumu punktiem.

24.p. – iestādes vadītāja novērtēšana četros kvalitātes vērtējuma līmeņos

( I līmenis – nepietiekami; II līmenis – pietiekami; III līmenis – labi; IV līmenis – ļoti labi) šobrīd nav mērķtiecīga , ja tai neseko attiecīga amatalgas gradācija. Izglītības iestādes vadītājs ar pietiekamu līmeni divus gadus saņems tādu pat algu kā izcils vadītājs ar ļoti labu līmeni, jo patlaban algu nosaka saskaņā ar skolēnu skaitu izglītības iestādē.

Līdz ar to lieki ir 47.8. un 47.9. punkti.

21.p. – Ekspertu komisijā iestādes vadītāja novērtēšanai iekļauj dienesta un iestādes dibinātāja pārstāvi izglītības jomā..

LIVA saprot, ka saistībā ar šo noteikumu punktu IKVD būs jādomā par cilvēkresursiem, t.i., būs jāpieņem papildus darbinieki. LIVA vēlas īpaši akcentēt, ka šiem dienesta darbiniekiem būtu jābūt ar pedagoģisku izglītību un darba pieredzi izglītības iestādē.

Viedokli apkopoja LIVA pārstāve MK noteikumu izstrādes darba grupā – G. Aumale, Tukuma Raiņa ģimnāzijas direktore, eksperte

13.01.2014

LIVA viedoklis par direktoru novērtēšanu

LIVA sniedz viedokli par MK noteikumu projektu „Kārtība, kādā akreditē izglītības iestādes, eksaminācijas centrus un citas institūcijas, vispārējās un profesionālās izglītības programmas un novērtē valsts un pašvaldību izglītības iestāžu vadītāju profesionālo darbību” .

Jau iepriekš LIVA valdes locekles-Gunta Aumale un Sandra Tukiša darbojās darba grupā, saistībā ar šo noteikumu projekta izstrādi. Šai darba grupā tika pausts viedoklis, ka noteikumu papildināšanas, kas saistīta ar direktoru novērtēšanu, mērķis ir noteikt direktora atbilstību vai neatbilstību izglītības iestādes vadītāja ieņemamajam amatam. LIVA iebilst izglītības iestāžu vadītāju novērtēšanai četros līmeņos, ja šai gradācijai nav paredzēts finansējums t.i. diferencēta alga.

10.01.2014

LIVA viedoklis Latvijas radio 1 raidījumā "Aktuālais temats" pl.18.30

LIVA prezidente Ineta Tamane izsaka skolu direktoru viedokli par vēl vienu obligādo centralizēto eksāmenu fizikā vai ķīmijā. Diskusijā IZM pārstāv IZM valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule.

08.01.2014

LIVA sarunas ar LIZDU par turpmāko darbību

2014.gada 8.janvārī LIVA prezidente Ineta Tamane, LIVA viceprezidente Aija Melle, valdes locekļi Ineta Rudzīte un Laimnesis Bruģis tikās ar LIZDA valdi, lai parrunātu kopējās prasības valdībai,IZM un vienotos par sadarbības iespējām turpmākajā laika posmā.

Tikšanās sākumā abas organizācijas iepazinās ar Izglītības attīstības pamatnostādnēm 2014.-2020.gadam, kuras prezentēja IZM valsts sekretāra vietniece, Izglītības departamenta direktore Evija Papule

Abas organizācijas vienojās, ka turpina uzturēt prasību par finansējuma palielināšanu pedagogu algām, respektīvi, prasot IZM izstrādāt "Pedagogu motivācijas programmu". LIVA un LIZDA uztur prasību izstrādāt visu līmeņu pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafiku, katru gadu nodrošinor 10% pieaugumu, līdz tiek sasniegts atalgojums, kas ir vidējais ES.

Abas organizācijas vienojās, ka vienoti tiks uzturēta prasība ik gadus palielināt valsts finansējumu mācību līdzekļu iegādei, līdz tiks reāli nodrošināta izglītība bez maksas valstī.

Sarunās LIVA un LIZDA vienojās kopīgi viedokli paust politiskajām partijām par nepietiekamo finansējumu izglītībā, kopīgi izvirzīt prasības un meklēt risininājumus.

LIVA un LIZDA pauda savu viedokli gan masu saziņas līdzekļiem, gan IZM valsts sekretāra vietniecei Izglītības departamenta direktorei Evijai Papulei par pārsteidzīgi Ministru kabinetā pieņemto lēmumu saistībā ar obligāto centralizēto eksāmenu fizikā/ ķīmijā 2015.gadā. Abas organizācijas uzsvēra, ka šis lēmums netika pārrunāts ar sadarbības partneriem, netika novērtēti šī lēmuma riski.

11.12.2013

LIVA viceprezidente Aija Melle 11.12.2013. piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijā, kurā notika tikšanās ar programmas „Iespējamā misija” direktori Mārīti Seili.

Programma „Iespējamā misija” Latvijā darbojas 6 gadus, sagatavojusi 91 skolotāju, šobrīd skolā pirmo gadu strādā 22, bet otro 19 skolotāji. Vidējais „Iespējamās misijas” dalībnieku vecums ir 24 gadi. 38% skolotāju māca dabaszinības un matemātiku, 34% - humanitārās, 27% - sociālās zinības. „Iespējamās misijas” budžetu veido ziedojumi, 2013.gada budžets bija apmēram 380000 Eiro.

45% „Iespējamās misijas” skolotāju pēc dalības programmā paliek strādāt skolā. Aktuāla problēma – ne visiem skolotājiem ir pedagoģiskā izglītība, taču, ievērojot „Iespējamās misijas” veiktā izglītošanas darba kvalitāti, valstij būtu svarīgi iesaistīties: izvērtēt „Iespējamās misijas” skolotāju kvalifikāciju un „Iespējamā misijā” iegūto izglītību pielīdzināt augstskolā iegūtajai izglītībai.


 • Ceturtdiena, 31. Janvāris 2013

  01.03.13.

  LIVA sporta spēles 2013

  Aicinām Latvijas novadu un pilsētu LIVA biedrus, izglītības iestāžu vadītājus, izglītības iestāžu vadītāju vietniekus, IZM, VISC, IKVD un pašvaldību izglītības jomu pārstāvošos darbiniekus un citās nozarēs strādājošos LIVA biedrus un atbalstītājus startēt Arodbiedrības LIVA sporta spēlēs.

  Komandu pieteikumi (dalībnieku saraksts, maksājuma uzdevums par dalības maksas pārskaitījumu, informācija par nepieciešamajām naktsmājām - viesnīcu) sporta spēlēm jāatsūta līdz š.g. 22. februārim pulksten 21.00 atbildīgajam organizatoram Aivaram Mednim (e-pasts This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālrunis 29461251, fax 64473278).

  Sporta spēļu nolikums

 • Trešdiena, 30. Janvāris 2013

  06.02.12.

  Diskusija par centralizētajiem eksāmeniem - ar skatu nākotne

  Aicinām piedalīties Latvijas izglītības vadītāju asociācijas organizētajā diskusijā par centralizēto eksāmenu sistēmu.

  Valsts izglītības satura centrs jau plāno nākamā 2013./2014.mācību gada valsts pārbaudījumu norises laikus. Plānotas arī izmaiņas valsts pārbaudījumu sistēmā vispārējā vidējā izglītībā ar 2014./2015.mācību gadu.

  Lai sekmētu iespējami produktīvu un mērķtiecīgu valsts pārbaudījumu sistēmas attīstību, diskusijā apkoposim iespējami daudzveidīgus pieredzē balstītus viedokļus un idejas, kas varētu sekmēt izglītības kvalitāti šajā aspektā. Vai eksāmenu skaits ir atbilstošs? Vai obligāto eksāmenu saraksts un skaits ir optimāls? Vai eksāmenu sesijas ilgums un eksāmenu termiņi atbilst eksāmeniem izvirzītajiem mērķiem? Vai viss ir kārtībā ar eksāmenu saturu un sarežģītības pakāpi? Vai modernās tehnoloģijas nepaver kādas iespējas attīstīt efektīvāku izglītojamo mācību sasniegumu novērtēšanu? u.c.

  Lūdzam informēt par savu dalību līdz 4.02.2013., rakstot uz e-pastu This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it., tālrunis 67592999

  Diskusijas dienas kārtība

  Centralizēto eksāmenu sistēma

  VISC prezentācija par plānotajām izmaiņām valsts pārbaudījumu sistēmā

  Ar cieņu
  Ineta Tamane
  Latvijas izglītības vadītāju asociācijas prezidente

 • Otrdiena, 29. Janvāris 2013

  30.01.13.

  30. janvārī LIVA viceprezidenti Aija Melle un Laimnesis Bruģis izteica LIVA viedokli Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā par grozījumiem Izglītības likumā un Vispārējā izglītības likumā, saistībā ar skolu pašpārvaldēm un padomēm.
 • Pirmdiena, 28. Janvāris 2013

  23.01.13.

  23. janvārī LIVA valde tikās ar IZM ministru Robertu Ķīli. Tika pārrunāts Pedagogu motivācijas plāns - programma, saistībā ar Sadarbības memorandu, kurš noslēgts starp IZM, LIZDA un LIVA.
 • Piektdiena, 25. Janvāris 2013

  09.01.13.

  9. janvārī notika LIVA valdes sēde.
 • Pirmdiena, 12. Novembris 2012

  08.11.12.

  Atskats uz notikušo konferenci "Kā atbalstīt ikvienu bērnu mācību procesā", kas notika 7.novembrī Ogrē.

  Valsts izglītības satura centra Speciālās izglītības nodaļas vecākā referentes Anitas Falkas prezentācija.

  Ogres 1.vidusskolas pārstāvju prezentācija.

 • Ceturtdiena, 25. Oktobris 2012

  07.11.12.

  Katrs bērns ir pelnījis justies atbalstīts un pieņemts!
  Piedalies un palīdzi veidot atbalstošu vidi savā skolā!

  KONFERENCE
  „KĀ ATBALSTĪT IKVIENU BĒRNU MĀCĪBU PROCESĀ”

  2012.gada 7. novembrī
  Ogres 1. vidusskolā
  Ogrē, Zinību ielā 3

  Arodbiedrība „ Latvijas izglītības vadītāju asociācija”, Izglītības un zinātnes ministrijas Vispārējās izglītības satura centrs,
  Ogres 1. vidusskola
  rīko konferenci- paplašināto LIVA valdes sēdi
  Latvijas skolu direktoriem un citiem interesentiem
  par atbalsta pasākumu pielietošanu mācību procesā

  Konferences mērķis:
  Sniegt informāciju un dalīties pieredzē par atbalsta pasākumu organizēšanu mācību procesā pamatizglītībā , integrējot izglītojamos ar mācīšanās traucējumiem vispārējās izglītības iestādē

  Pieteikšanās konferencei pa telefonu 65035929
  vai elektroniski This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">Dienas plānojums:

   

  Laiks Tēma
  10.30- 11.00 Reģistrācija, rīta kafijas pauze
  11.00- 11.20 Konferences atklāšana- Ineta Tamane, LIVA prezidente,
  Guntis Vasiļevskis, VISC vadītājs
  Muzikāls Ogres 1. vidusskolas sveiciens konferences dalībniekiem
  11.20- 12.20 Aktualitātes iekļaujošajā izglītībā. Palīdzības iespējas bērniem ar
  speciālajām vajadzībām vispārizglītojošā skolā- Anita Falka,
  VISC Speciālās izglītības nodaļas vecākā referente
  12.20-12.35 Ogres 1. vidusskolas pieredze iekļaujošās izglītības un atbalsta
  pasākumu skolēniem īstenošanā-Ineta Tamane,
  Ogres 1. vidusskolas direktore
  12.35-12.50 Atbalsta komisijas darbs skolā- Jolanta Lamstere,
  Ogres 1. vidusskolas psiholoģe
  12.50- 13.05 Mācību procesa plānošana un īstenošana skolēniem ar atbalsta
  pasākumiem- Irēna Pupčenoka, direktores vietniece izglītības darbā
  13.05-13.20 Individuālo plānu izstrāde un realizēšana mācību procesā- Inta Kuļicka,
  direktores vietniece izglītības darbā
  13.20- 13.40 Diskusija
  13.40- 14.20 Pusdienas,kafijas pauze
  14.20- 14.50

  Darbs grupās:

  1.grupa. Agrīnās psiholoģiskās diagnostikas nozīme atbalsta
  pasākumu noteikšanā, skolas pieredze- Lilita Briška,
  Ogres 1. vidusskolas psiholoģe

  2. grupa. Komandas darba organizēšana skolā. Atbalsta darbs ar
  skolēnu- Jolanta Lamstere, Ogres 1. vidusskolas psiholoģe

  3. grupa. Valodas traucējumu diagnostika un korekcija atbalsta
  pasākumu noteikšanā un mācīšanās procesā- Ginta Geida,
  Ogres 1. vidusskolas logopēde

  4. grupa. Pedagoģiskās korekcijas darbs ar skolēnu-Daira Kristapsone,
  Ogres 1. vidusskolas speciālā pedagoģe

  5. grupa. Sociāli atbalstošais darbs ar skolēnu-Alda Daugule,
  Eva Mačukāne. Ogres 1. vidusskolas sociālie pedagogi, Sigurds Lange,
  Ogres pašvaldības policijas nepilngadīgo lietu inspektors

  14.50-15.00 Konferences noslēgums
 • Ceturtdiena, 25. Oktobris 2012

 •  

  17.10.12.

  Arodbiedrības „Latvijas izglītības vadītāju asociācija” vārdā LIVA prezidente I. Tamane vērsās pie Latvijas Republikas Saeimas ar prasību 2013. gada budžetā valsts nodrošinājumu mācību līdzekļu iegādei uz vienu skolēnu un pedagogu noteikt vismaz 7,0 Ls apmērā.

  Pilns vēstules teksts

 • Ceturtdiena, 25. Oktobris 2012

  17.10.12.

  LIVA prezidente Ineta Tamane un LIVA viceprezidente Aija Melle tikās ar LIZDA priekšēdētāju Ingridu Mikiško un Jāni Krastiņu, lai vienotos par kopēju rīcību darba grupā par pedagogu motivācijas programmas veidošanu un prasībām 2013. gada budžetam.
 • Ceturtdiena, 25. Oktobris 2012

  22.10.12.

  IZM ar rīkojumu ir izveidojusi darba grupu, lai izstrādātu 2012.gada 4.jūlija Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrības un Latvijas izglītības vadītāju asociācijas Memorandā noteikto vispārējās un profesionālās izglītības pedagogu motivācijas, atalgojuma un profesionālās kvalitātes novērtēšanas sistēmas sasaistes programmas projektu.

  LIVA deleģēja šajā darba grupā darboties:
  Inetu Tamani- LIVA prezidenti, Ogres 1. vidusskolas direktori,
  Aiju Melli- LIVA viceprezidenti, Juglas vidusskolas direktori,
  Gertrūdi Zabaštu- LIVA valdes locekli, Dobeles 1. vidusskolas direktori

  Darba grupa tikās 12.10.2012, un 22.10.2012

  Nākamā darba grupas sanāksme notiks 5.11.2012.
  Šajā darba grupas sanāksmē LIVA prezentēs viedokli par direktoru novērtēšanas sistēmas veidošanu.

 • Pirmdiena, 01. Oktobris 2012

  25.09.12.

  25. septembrī notika sanāksme, kurā tika izskatīts jautājums par mērķdotāciju sadali pa pašvaldībām.
 • Trešdiena, 15. Augusts 2012

  15.08.12.

  Izraksts no arodbiedrības "Latvijas izglītības vadītāju asociācija" paplašinātās valdes sēdes protokola Nr. 8

  Sēde notiek 2012.gada 15.augustā plkst. 10.00 Rīgas 1. medicīnas koledžā Tomsona ielā 37, Rīgā

 • Piektdiena, 04. Maijs 2012

  04.05.12

  LIVA valdes sēde notiks 2012.gada 9.maijā pl.10.30 Tomsona ielā 37
 • Piektdiena, 27. Aprīlis 2012

  27.04.12.

  LIVA konference 27.04.2012.

  LIVA konference 27.04.2012.

  20 LIVA 12

  Latvijas izglītības vadītāju asociācija 1992-2012

  Arodbiedrība "Latvijas izglītības vadītāju asociācija" 2000-2012

  Š.g. 27.aprīlī Rīgā, Teikas vidusskolā notika LIVA konference. Šogad konferencei bija divējāds raksturs, no vienas puses, - svētku noskaņa, jo Latvijas izglītības vadītāju asociācijai šogad ir 20 gadu jubileja (dibināta 1992.gadā); par arodbiedrību LIVA pārtapa 2000.gadā. No otras puses, - tā bija darba konference ar uzdevumu pārvēlēt LIVA valdi un ievēlēt jaunu LIVA prezidentu, kā arī apstiprināt LIVA darbības jauno programmu (2012-2016). Treškārt, pasākums notika izglītībai nozīmīgā laikā - lielu, un cerams - veiksmīgu, reformu gaidās, tāpēc konferences moto bija Izglītība kā sabiedrības vērtība, izglītota personība - tās pamats".

  Konferencē piedalījās 159 organizācijas biedri no 64 novadiem. Konferenci ar savu klātbūtni pagodināja viesi un sadarbības partneri no Izglītības un zinātnes ministrijas, Izglītības kvalitātes valsts dienesta, ESF projekta, izglītības pārvaldes institūcijām. Neiztrūkstoša bija brālīgās arodbiedrības LIZDA vadības klātbūtne.

  Konferencē piedalījās izglītības un zinātnes ministra padomniece Inita Blačforda, Profesionālās un vispārējās izglītības departamenta direktora vietniece Inita Juhņēviča, ESF projekta vadītāja Evija Papule, IKVD Licencēšanas un reģistru departamenta direktore Andra Šenberga, IKVD Kvalitātes novērtēšanas departamenta direktore Kristīne Strūberga, vairāku novadu IP vadītāji, laikrakstu „Izglītība un Kultūra" pārstāvēja žurnāliste Inese Matisāne. Konferences dalībniekus tās gaitā uzrunāja Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītājs Aivars Stankevičs, LLU profesore, eksministre Baiba Rivža, LIZDA priekšsēdētāja Ingrīda Mikiško un LIZDA speciāliste Baiba Baškere.

  Savējo un vienlaikus viesu statusā liviešus uzrunāja kādreizējie LIVA prezidenti, valdes goda locekļi, - Laima Grebska, Jāņa Jaunsudrabiņa Neretas vidusskolas direktore, un Aleksandrs Dementjevs, Valsts Probācijas dienesta vadītājs, kā arī vecbiedri Roberts Aišpurs un Anta Rudzīte.

  Taču pirmais LIVA biedrus sveica izglītības un zinātnes ministrs Roberts Ķīlis speciāli ierakstītā video vēstījumā, kuru konferences dalībnieki uzmanīgi noklausījās un ar aplausiem pateicās ministram par labajiem vārdiem.

  Ministra uzrunu skatiet šeit!http://youtu.be/6DJJ8hkFEQA

  Konferences svētku noskaņu radīja un kopības izjūtu stiprināja Teikas vidusskolas jauktā kora uzstāšanās diriģenta Edvīna Dziļuma vadībā. Divas jauniešu dziedātās dziesmas bija skaists sākums jubilejas konferencei.

  Pasākums turpinājās ar Aijas Melles vadīto diskusiju; tās dalībnieki bija 9 kungi - sabiedrības pārstāvji, vairums no viņiem uzņēmēji un vienlaicīgi arī skolēnu vecāki.

  Lai izglītības pakalpojums būtu kvalitatīvs, skolai ir ļoti svarīgi zināt vecāku un sabiedrības viedokli, tāpēc konferences dalībnieki ar interesi sekoja diskusijai, ieklausoties dalībnieku viedoklī, pārdomās un priekšlikumos.

  Ar pārskata ziņojumu par 2008-2012 gada periodu LIVA biedri bija iepazinušies elektroniski pirms konferences. Savā uzrunā LIVA prezidente Dzintra Kohva pateicās organizācijas biedriem, īpaši LIVA valdei par savstarpējo bagātināšanos.

  Prezidente aicināja ar klusuma brīdi godināt mūžībā aizgājušo LIVA valdes locekļu Broņislava Rimicāna un Ingunas Raitumas, kā arī ilggadējās LIZDA priekšsēdētājas Astrīdas Harbacēvičas piemiņu.

  Prezidente vērsās pie kolēģiem ar dažām pārdomām par izglītības vadītāja lomu un optimisma nozīmību. Viņa informēja par savu lēmumu pārtraukt ļoti aktīvo darbību, turpmāk darbojoties LIVA valdē kā goda locekle, kā arī pārstāvēt LIVA Augstākās izglītības padomē līdz sasaukuma beigām (2012.gada decembrim). Nobeigumā Dz.Kohva ar pateicības rakstiem teica paldies desmit visaktīvākajiem kolēģiem: eksprezidentei Laimai Grebskai, viceprezidentei Ģertrūdei Zabaštai, viceprezidentei Inetai Tamenei, Guntai Aumalei, Aijai Mellei, Silvijai Dreimanei, Dzintaram Strautam, Aivaram Mednim, Laimnesim Bruģim un eksprezidentam, LIVA juridiskajam guru Aleksandram Dementjevam. Bērna dziesmā, kuru neviltoti sirsnīgi dziedāja Dz.Kohvas aicinātā Rīgas 75.vidusskolas skolniece, armēņu meitene Viktorija Stepanjana, izskanēja prezidentes paldies visiem LIVA kolēģiem.

  Konference pozitīvi novērtēja līdzšinējās valdes un prezidentes darbību. Livieši sveica prezidenti nesenajā 60 gadu jubilejā un pateicās Dz.Kohvai par darbu LIVA vadībā, pildot viceprezidentes pienākumus no 2001.gada, prezidenta pienākuma izpildītājas uzdevumus laikā no 2005.- 2007.gadam un prezidentes pienākumus periodā no 2008. līdz 2012.gadam.

  LIVA jaunās darbības programmas apspriešanu vadīja valdes loceklis Dzintars Strauts, kurš ir programmas projekta autors. Ar projektu livieši varēja iepazīties elektroniski pirms konferences, izsakot savus priekšlikumus un ierosinājumus. Konferences dalībnieki apstiprināja LIVA darbības programmu 2012-2016. To varat lasīt šeit

  Biedru skaita palielināšana ir viens no organizācijas būtiskajiem uzdevumiem, un konferences dienā LIVA tapa par 25 biedriem bagātāka. Īpaši uzteicam valdes locekli Janu Jansoni, kuras aktivitāte piepulcēja organizācijai 9 jaunus kolēģus no Kuldīgas novada! Apsveicam visus jaunos liviešus!

  Vienprātīgi tika ievēlēta jaunā valde 37 cilvēku sastāvā. Saskaņā ar statūtiem valdes darbošanās termiņš ir divi gadi (2012-2014). Sveicam jauno LIVA valdi, vēlam aktīvu, pragmatisku un veiksmīgu darbošanos! Ar jaunās valdes sastāvu varat iepazīties šeit!

  Dz.Kohva veica sev uzticēto pienākumu, klātesošos informējot par valdes lēmumu prezidenta amatam izvirzīt LIVA viceprezidenti Inetu Tamani. Viņa īsi informēja konferences dalībniekus par Inetas dzīves gājumu. Nelielu ieskatu Inetas CV varat lasīt šeit

  Dz.Kohva aicināja auditoriju paust savu attieksmi. Ar vienprātīgu balsojumu Ineta Tamane tika ievēlēta par LIVA jauno prezidenti. Apsveicam un vēlam panākumus, vadot organizāciju svarīgā periodā!

  Ineta pateicās kolēģiem par uzticību un apsolīja, ka pēc četriem gadiem LIVA vēl arvien pastāvēs!

  Konferences noslēgumā tās dalībniekus priecēja grupas „Lauku muzikanti" pārstāvji Normunds Ķietis un Inita Āboliņa. Paldies par skanīgajām dziesmām!

  Par konferences norises veiksmīgo nodrošinājumu LIVA jūtas pateicīga:

  liviešiem Aijai Mellei, Inetai Tamanei, Dzintrai Kohvai, Inesei Bungai, Inesei Bērziņai, Dzintaram Strautam, Agitai Baltmanei, Ģertūdei Zabaštai un Laimnesim Bruģim!

  Paldies visiem LIVA valdes locekļiem par biedru informēšanu un konferences kvoruma nodrošināšanu!

  Paldies konferences dalībnieku reģistrācijas komandai par veiksmīgo darbību! Pateicamies Rīgas 1. medicīnas koledžas direktorei Inesei Bungai, direktores vietniecei Ausmai Cēberei, grāmatvedei Lilijai Golovačai, pasniedzējām Sendijai Špacai-Daģei un Ivetai Kairišai, kā arī koledžas studentēm Elvai Pulei, Sņežanai Garbuzovai, Kristai Fišerei, Katrīnai Melecei, Lindai Vakterei, Antrai Krūmiņai un Laurai Miķelsonei!

  Īpašais paldies Teikas vidusskolas kolektīvam par atsaucību un gatavību uzņemt LIVA pasākumu, kopīgām pūlēm, veiksmīgi pārkārtojot savus ikdienas darba ritmus, par teicamu konferences norises nodrošināšanu, skolas darbinieku iejūtību un laipnību!

  Paldies Teikas vidusskolas ēdināšanas firmas IK „Sāts" kolektīvam par operatīvo un čaklo darbu, par kafijas galdiem un gardajām pusdienām!

  Pateicamies kora diriģentam Edvīnam Dziļumam, koncertmeistaram Anatolijam Livčam, visiem jauktā kora dalībniekiem un solistei Dacei Bukšai par muzikālo sveicienu konferences dalībniekiem un īpašās gaisotnes radīšanu!

  Pateicamies personīgi skolas direktorei Ilonai Bergmanei, direktores vietniecēm Annai Vētrai, Evitai Maculēvičai, Solvitai Melnei, vietniekam Andrim Āboltiņam; lietvedei Diānai Ganiņai, darbiniekiem Mārai Bitniecei, Intaram Salmanim, visām apkopējām, garderobistēm, dežurantiem - būtībā visam skolas kolektīvam!

  LIELS PALDIES!

 • Ceturtdiena, 26. Aprīlis 2012

  26.04.12.

  26.04.2012.

  26.04. Dz.Kohva piedalījās IZM darba grupu kopējā sanāksmē par izglītības reformas īstenošanas uzdevumiem. Darba grupu vadītāji sniedza pārskatu par aizvadītajā periodā paveikto darbu.

 • Trešdiena, 25. Aprīlis 2012

  25.03.12.

  25.03.2012.

  Trešdien, 25.aprīlī Dz.Kohva, I.Tamane, I.Mikiško un A. Mūrnieks bija aicināti piedalīties Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.

  No ministrijas puses sēdē piedalījās parlamentārā sekretāre, Saeimas deputāte Inga Vanaga, Valsts sekretāra vietniece Inga Štāle, ESF projekta vadītāja Evija Papule.

  Komisijas vadītāja Ina Druviete aicināja sarunā koncentrēties uz pedagogu atalgojumu un iespējamiem risinājumiem.

  Arodbiedrības uzklausīja pārmetumus no ministrijas par neprecīzām, nekonkrētām un nekorektām prasībām.

  Uz īsu brīdi izvērsās saruna par prasību interpretācijām, ko deputāti nokomentēja kā neizpildītu mājas darbu.

  Sēde beidzās ar vienprātīgu secinājumu - ministrijai jāpiedāvā konkrēti priekšlikumi; savukārt sociālajiem partneriem jāsniedz savs skatījums; ministrijai jāapzina pedagogu viedoklis, jāturpina ministrijas un sociālo partneru sarunas un līdz jūnijam jānonāk pie kompromisa lēmuma.

  Arodbiedrība „Latvijas izglītības vadītāju asociācija" (LIVA),

  apliecinot savu cieņu, izsaka līdzjūtību tuviniekiem un arodbiedrības kolēģiem sakarā ar ilggadējās LIZDA priekšsēdētājas

  Astrīdas Harbacēvičas

  aiziešanu mūžībā.

  LIVA

 • Pirmdiena, 23. Aprīlis 2012

  23.04.12.

  LIVA logo

  20 LIVA 12

  Latvijas izglītības vadītāju asociācija 1992-2012

  Arodbiedrība "Latvijas izglītības vadītāju asociācija" 2000-2012

  Aicinām LIVA biedrus piedalīties

  LIVA jubilejas konferencē

  "Izglītība kā sabiedrības vērtība, izglītota personība - tās pamats"

  Arodbiedrības "Latvijas izglītības vadītāju asociācija" jubilejas konference,

  LIVA valdes un prezidenta vēlēšanas

  notiks 2012.gada 27.aprīlī plkst. 10.00 Rīgā, Teikas vidusskolā

  (Aizkraukles ielā 14)

  Konferences darba kārtība:

  Laiks

  Norise

  9.30 - 10.00

  Reģistrācija; rīta kafija

  10.00- 10.05

  Konferences atklāšana

  10.05-10.15

  Teikas vidusskolas skolēnu muzikāls sveiciens konferences dalībniekiem

  10.15-11.55

  Diskusija"Izglītība kā sabiedrības vērtība; izglītota personība - tās pamats"

  12.00-12.40

  Pusdienas

  12.40-13.10

  Prezidentes Dz.Kohvas uzruna un pateicība

  13.10- 13.30

  LIVA jaunās darbības programmas apstiprināšana

  13.30-13.40

  LIVA jauno biedru uzņemšana

  13.40-13.50

  LIVA eksprezidentu uzrunas - Laima Grebska, Aleksandrs Dementjevs

  13.50-14.05

  LIVA jaunās valdes vēlēšanas

  14.05-14.20

  LIVA jaunā prezidenta vēlēšanas

  14.20-15.00

  Kafijas pauze - koleģiālas un saviesīgas sarunas

  15.00-16.00

  Koncerts - pārstāvji no grupas "Lauku muzikanti"

  Reģistrējoties būs iespējams iegādāties pusdienu talonu.

  Komplekso pusdienu cena Ls. 1,50

  Transportu varēs novietot skolas pagalmā bezmaksas stāvvietā.

  P.S. Lūdzam iepazīties ar pārskata ziņojumu

  par LIVA darbību 2008 - 2012!

  Skatīt šeit

 • Piektdiena, 06. Aprīlis 2012

  Preicīgas Lieldienas !

 • Piektdiena, 30. Marts 2012

  30.03.12.

  29.martā LIVA valde tikās ar ministru Robertu Ķīli.

  LIVA bija sagatavojusi materiālu par skolotāju noslodzi. Savukārt IKVD iepazīstināja ar pētījumu par skolēnu slodzēm.

  Sarunā tika skarti atalgojuma jautājumi. LIVA dati par skolotāju noslodzi liecina, ka ar pašreizējo darba samaksu skolotājiem netiek samaksāts par aptuveni 12 stundām nedēļā, turklāt secināts, ka skolotāji tikai trešo daļu no darba laika pavada kontaktstundās, taču pārējo laiku velta darbu labošanai, kā arī sagatavojas nākamajām stundām un veic citus pienākumus.

  LIVA pārstāvji uzsvēra, ka jau pašlaik skolas bieži vien zaudē savus labākos skolotājus, jo viņi nav gatavi strādāt par tik zemu atalgojumu. Savukārt Ķīlis atbildēja, ka atalgojuma problēmu var risināt, piemēram, samazinot skolotāju skaitu un ietaupīto summu atstāt citu skolotāju algas celšanai.

  Savukārt LIVA norādīja, ka viens no risinājumiem ir skolām piešķirt finansējumu, ko varētu novirzīt skolotāju piemaksām. Šādai iespējamai skolotāju motivācijai piekrita arī Ķīlis. LIVA minēja, ka piemaksa par labi padarītu darbu varētu būt 10% apmērā no algas.

  Nākošā tikšanās ar ministru paredzēta aprīlī.

 • Piektdiena, 23. Marts 2012

  23.03.12

  21.martā notika LIZDA padomes tikšanās ar ministru Robertu Ķīli.

  No LIVA bija pieaicināta prezidente Dzintra Kohva un viceprezidente Ineta Tamane;

  Latvijas Pegagogu domi pārstāvēja valdes priekšsēdis Andrejs Mūrnieks.

  Sarunas gaitā ministram tika iesniegti triju organizāciju kopīgi parakstītie dokumenti. ar prasībām atalgojuma paaugstināšanai un atbalstu reformām.

  Pēc tikšanās ar ministru notika preses konference, kurā I.Mikiško, Dz.Kohva un A.Mūrnieks informēja žurnālistus par situācijas redzējumu, prasībām valdībai, kā arī atbildēja uz žurnālistu jautājumiem.

  Ar abiem dokumentiem varat iepazīties šeit un šeit

  14.martā notika LIVA valdes sēde.

  Sēdes protokolu varat lasīt šeit.

  13.martā LIVA prezidente Dzintra Kohva un valdes locekle Aija Melle tikās ar LIZDA priekšsēdētāju Ingrīdu Mikiško, vietnieku Jāni Krastiņu un Latvijas Pedagogu domes valdes priekšsēdētāju Andreju Mūrnieku, lai saskaņotu viedokļus izglītības reformu jautājumos. Tika pieņemts lēmums veidot kopīgus paziņojumus ar noteiktām prasībām un atbalstu reformām.