Otrdiena: 23. Oktobris 2018

 Liva facebook

 

Klātienē viens viesis un nav reģistrētu lietotāju

22.11.2016. E.Grīnis pārstāvēja LIVU Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē

 

Šā gada 22.novembrī E.Grīnis pārstāvēja LIVU Saeimas Izglītības, kultūras un  zinātnes komisijas sēdē par pirmā pilotprojekta eksāmenu dabaszinātnēs (fizikā, ķīmijā vai dabaszinībās) analīzi, secinājumiem  un ieteikumiem, gatavojoties  jauna obligātā centralizētā eksāmena ieviešanai.

 

VISC sniedza plašu pirmā piloteksāmena dabaszinātnēs rezultātu analīzi, ar kuru var iepazīties VISC mājaslapā. Šie valsts pārbaudes darbi bija sagatavoti labi un atklāja, kāda pašlaik ir aina Latvijas skolās dabaszinātņu apguvē. Ja pārbaudes darbs kļūst par visiem obligātu centralizētu eksāmenu, skaidrs, ka daļa izglītojam beidz skolu nebeigtu. Komisijas sēdē netika runāts arī par to, vai šāds obligātais eksāmens tiešām būtiski paaugstinātu dabaszinātņu apguves līmeni Latvijas skolās. Argumentētu viedokli izteica prof. J.Vētra – augstskolām šāds eksāmens faktiski nav vajadzīgs, lai visi eksāmenu nokārtotu, tiks būtiski pazemināts vispārējais līmenis. Pie tam tiek ievērots plāns, ka pēc dažiem gadiem 50% Latvijas jauniešu mācīsies profesionālās izglītības iestādēs, nevis vidusskolās. Daži deputāti izteica atbalstu obligātajam eksāmenam, daži noraidīja tāda eksāmena nepieciešamību. Secinājumi: VISC izstrādā jaunu izglītības standartu, kompetenču pieeju, jaunu saturu utt., kad tas tiks ieviests un nonāks līdz 9. un 12. klasēm, tad arī parādīsies jauni valsts pārbaudes darbi. Tātad pagaidām notiks tikai otrais piloteksāmenu izmēģinājums 2017. gada 12.aprīlī, bet par obligāto eksāmenu vēl nerunājam. Lai radītu motivāciju mācīties dabaszinības, nepieciešams pastiprināti attīstīt interešu izglītību tehniskajās un dabaszinātniskajās jomās.

 

E.Grīnis  izteica šaubas, vai vispār ir skolotāji, kas varētu sagatavot skolēnus obligātiem dabaszinātņu eksāmeniem, jo augstskolas īpaši šādus speciālistus negatavo un šo skolotāju vidējais vecums jau pārsniedz pensijas vecumu (Jelgavā gandrīz vairs neesot ķīmijas skolotāju, kas būtu jaunāki par 75 gadiem!). Obligāti eksāmeni dabaszinātnēs nav nepieciešami, un 5% robeža, lai eksāmenu nokārtotu, tikai liecina par mūsu eksāmenu līmeni. E.Grīnis izteica ierosināja obligātos valsts pārbaudes darbus diagnosticējošā formā piedāvāt skolēniem pēc 11.klases, bet 12.klasi veltīt padziļinātai to priekšmetu apguvei, kas saistīta ar izvēlēto turpmāko studiju virzienu vai profesiju.