Pirmdiena: 23. Septembris 2019

 Liva facebook

 

Klātienē 65 viesi un nav reģistrētu lietotāju

Aktualitātes

 

22.11.2014. Aija Melle piedalījās IZM sanāksmē par valsts budžeta mērķdotācijas sadali pašvaldībām 2015.gada janvārim - augustam.

21.11.2014. LIVA biedru slēgtā sapulce. Konferences darba kārtības apspriešana.

14.11.2014. A. Melle pauž viedokli LNT un TV5 par to, kāda ir izglītības iestāžu atbildība par skolā strādājošo pedagogu valsts valodas zināšanām.

13.11.2014. M.Svilāne - Jaunas iespējas novadu attīstības plānošanai, sekojot izcilības pieejas principiem.

31.10.2014. A.Mednis piedalās IZM jaunā pedagogu atalgojuma modeļa sanāksmē. 28.10.2014. I.Kalniņa piedalās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē.

24.10.2014. Intervija "Izglītībā un kultūra", "Sekos milzīga sociālā spriedze, ja kāds iedomājas, ka var veikt reformu uz pašreizējā finansējuma bāzes".

24.10.2014. LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa un A.Mednis piedalās IZM un sociālo partneru kopīgajā sanāksmē, tiekas ar IZM Valsts sekretāra vietnieci, Izglītības departamenta direktori E.Papuli un Izglītības departamenta direktora vietnieci pedagogu un pieaugušo izglītības jomā B.Bašķeri.

23.10.2014. LIVA viceprezidenti A.Melle, I.Kalniņa, A.Mednis tiekas ar Latvijas Izglītības un zinātnes darbinieku arodbiedrību (LIZDA).

23.10.2014. A.Mednis piedalās Augstākās izglītības padomes (AIP) sēdē. 22.10.2014. I.Kalniņa tiekas ar Rīgas direktoriem.

 

 

 

 

15.10.2014. LIVA valdes sēde. Konferences datums ir pārcelts. Visi skolu direktori tiek aicināti uz LIVA konferenci. Konference notiks 15. oktobrī, Rīgā, Tomsona ielā 37, Rīgas 1.medicīnas koledžas telpās. Reģistrēšanās no plkst. 10:00. Ar konferences darba kārtību var iepazīties jaunumos.

Aija Melle 23.septembrī piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes sēdē, kurā tika skatīts likumprojekts "Grozījumi Izglītības likumā" (Nr.1220/Lp11; 1.lasījums). Sēdē tika apspriests deputātu grupas priekšlikums papildināt likuma 14.pantu ar 38.punktu šādā redakcijā: 38) „nosaka prasības izglītojamo valstiskajai audzināšanai vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestādēs." Likuma grozījumi nepieciešami, lai Ministru kabinets izstrādātu un pieņemtu vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamo valstiskās audzināšanas noteikumus, tādējādi sekmējot izglītojamo piederības sajūtu Latvijas valstij un tās pamatvērtībām, veicinot izpratni par demokrātiju un pilsoniskās līdzdalības iespējām, attīstot atbildības sajūtu pret sabiedrību un apkārtējo vidi un stiprinot izglītojamā nacionālo pašapziņu. Komisija nolēma uzdot IZM izstrādāt MK noteikumu projektu un likumprojektu valstiskās audzināšanas programmas izstrādāšanai, kā arī sasaukt atkārtotu komisijas sēdi.

10.septembrī notika LIVA valdes sēde, kuras laikā tika pieņemts lēmums 15.oktobrī rīkot LIVA ārpuskārtas konferenci. Konferences laikā tiks ievēlēts LIVA prezidents. Visiem pretendentiem jānosūta motivācijas vēstule, CV un iesniegums par piekrišanu startēt uz LIVA prezidenta amatu.

29.augustā LIVA pārstāvji A.Melle, G.Aumale, I.Bērziņa S.Tukiša tikās ar IKVD, vadītāju I.Juhņēviču un K.Strūbergu. Sarunas tēma bija direktoru vērtēšanas procesa organizēšana saskaņā ar MK noteikumiem. Joprojām spēkā ir vienošanās, ka direktoru vērtēšana notiek izglītības iestādes akreditācijas ietvaros. Novērtēšanas procesā tiks izmantota programmatūra, lai atvieglotu novērtēšanas tehnisko pusi. Tika runāts arī par IZM pēkšņo un nesaprotamo skaidrojumu par MK 28.07. noteikumu Nr.836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi" 13.punktu par direktoru un vietnieku pieļaujamo darba slodzi. IKVD juristi diskutējuši un vienojušies ar IZM, ka direktori un vietnieki drīkst strādāt 49 stundas. Jaunumos var iepazīties ar ZM 20.augusta skaidrojumu par skolu direktoru un vietnieku slodzēm, kur pēdējā rindkopā rakstīts neiesaka pārkāpt - pēc IKVD skaidrojuma faktiski tas nozīmē, ka direktori un vietnieki ņemot vērā direktora vai vietnieka darba slodzi drīkst strādāt kopā 49 stundas nedēļā jeb nedrīkst pārsniegt 1,225 darba slodzi.

29.augustā LIVA parstāvji un prezidenta p.i. tiksies ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta amatpersonām, lai apspriestu skolu direktoru novērtēšanas sistēmu.

27.augustā LIVA prezidenta p.i. piedalījās kopā ar E.Papuli raidījumā Radio-4 par jaunumiem jaunajā mācību gadā.

26.augustā LIVA prezidenta p.i. piedalījās radio Baltcom raidījumā par jaunumiem jaunajā mācību gadā.

18.augustā notika LIVA prezidenta p.i. tikšanās ar Izglītības kvalitātes valsts dienesta vadītāju I.Juhņeviču un vadību, lai apspriestu jautājumu par skolu direktoru novērtēšanu. Tika panākts, ka Ministru kabineta noteikumos, kas tiek virzīti uz valdību, ir istrādāts punkts, ka diretoru novērtēšana notiek kopā ar skolas akreditāciju vienu reizi sešos gados. Diskusija kā reāli notiks direktoru vērtēšana turpināsies 29.augustā, uz kuru tiks aicināti skolu direktori, lai varētu uzklausīt viņu viedokli. Viens no Valsts kancelejas priekšlikumiem ir izmantot valsts amatpersonu novērtēšanas elektronisko sistēmu NEVIS.

7.augustā tika nolasīts tiesas spriedums LIVA biedra Pļaviņu vidusskolas direktora prasībā pret Pļaviņu Domi. Visas V.Samohina prasības tika apmierinātas, tiesa atcēla visus rīkojumus par piemērotajiem disciplinārsodiem un Domei būs jāsamaksā kompensācija par nenostrādāto laiku.

24.jūlijā notika abgabaltiesa Aizkrauklē Pļaviņu vidusskolas direktora V.Samohina prasībā pret Pļaviņu domi. Pirmās instances tiesa atzina V.Samohina prasību un atcēla visus rājienus un uzdeva atmaksāt V.Samohinam visus izdevumus. Tiesas spriedums būs zināms 7.augustā.

15.jūlijā tikās konferences darba grupa Ģ.Zabašts, A.Melle, A.Dementjevs 25.jūnijā LIVA prezidenta p.i. piedalījās konferencē Latvijas Universitātē, urā tika prezentēts pētījums par latvijas skolotāju. Pētījuma rezultāti ir izsūtīti LIVA biedriem.

15.maijā notika LIVA prezidenta p.i. A.Dementjeva tikšanās ar izglītības ministri. Tikšanās laikā tika apspriesti jautājumi par LIVA sadarbību ar Izglītības ministriju.

14.maijā notika LIVA valdes sēde. Valdes sēdes laikā kā galvenais tika skatīts jautājums par LIVA konferences rīkošanu. Tika nolemts, ka konference tiks rīkota 15.oktobrī. Tika izveidota darba grupa, kura veidos konferences saturu. Konferences galvenais jaut;ajums ir LIVA prezidenta vēlēšanas.

12.maijā LIVA prezidenta p.i. tikās ar Ukrainas ģimnāziju asociācijas prezidentu Jaroslavu Turianski. Tika noslēgts sadarbības līgums ar šo organizāciju un LIVA pārstāvji tika uzaicinātu uz asociācijas 22.konferenci 2014 gada 23-27.septembrī.

12.maijā LIVA prezidenta p.i. piedalījās IZM darba grupas sanāksmē par grozījumiem MK Nr. 836 "Pedagogu darba samaksas noteikumi"grozījumiem. Tika panākts, ka 13. punkts tiek izteikts šādā redakcijā: "Vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu direktoriem un viņu vietniekiem, sporta organizatoriem, struktūrvienību vadītājiem izglītības jomā, izglītības metodiķiem, direktora vietniekiem metodiskajā darbā valsts ģimnāzijās, izglītības iestāžu bibliotekāriem, pirmskolas izglītības iestāžu vadītājiem un metodiķiem papildu pedagoģiskā darba apjoms nedrīkst pārsniegt 9 stundas nedēļā.".

6.maijā plkst. 10:00 LIVA prezidenta p.i. piedalīsies Saeimas izglītibas, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā apspriedīs pedagogu darba samaksas jautājumus.

14.maijā pl.11.00 Rīgā, Tomsona ielā 37 notiks LIVA valdes sēde.

24.aprīlī saņemta atbilde uz konferences rezolūciju no Saeimas Sociālo un darba lietu komisijas.

23.aprīlī pl.11.00 Rīgā, Tomsona ielā 37 notika LIVA valdes sēde.

2.aprīlī Rīgas Valsts 2. ģimnāzijā notika LIVA konference. Konferencē tika ievēlēta jaunā LIVA valde, kura darbosies no 2014.-2016.gadam. Tika nolemts, ka ar 2014.gada 1.aprīli biedru naudas ir 5 eiro mēnesī. (konferences darba kārtība) (attēlu galerija) LIVA valdes sēde notika

26.martā pl.11.00 Rīgas 1.Medicīnas koledžā, Tomsona ielā 37,Rīgā.

11.martā Saeimas izglītības, kultūras un zinātnes komisijā tika prezentēts Valsts kontroles ziņojums par pedagogu algu aprēķināšanas pārbaudi un tajā konstatēto. Komisijā piedalījās LIVA prezidente Ineta Tamane.

5.martā LIVA valdes locekles- prezidente Ineta Tamane, viceprezidente Aija Melle, mazo skolu pārstāve Sandra Tukiša tikās ar OECD pētniekiem par skolotāju algu jautājumu Latvijā un iespējamajiem uzlabojumiem atalgojumu sistēmā.

5.februārī LIVA pārstāve Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas direktore Inga Lande piedalijās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, lai diskutētu par "Grozījumiem Vispārējās izglītības likumā", saistībā starptautisku pārbaudes testu pielīdzināšanu centralizētajiem eksāmeniem.

4.februārī LIVA prezidente Ineta Tamane piedalījās Saeimas Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas sēdē, kurā tika apspriestas "Izglītības attīstības pamatnostādnes 2014.-2020. gadam".

30.janvārī IZM seminārā IP vadītājiem LIVA viedokli par CE un fizikas/ķīmijas eksāmena kārtošanas obligātumu pauda LIVA valdes loceklis Uldis Katlaps.

28.janvārī LIVA prezidente Ineta Tamane, LIVA viceprezidente Aija Melle, valdes locekles Laima Grebska un Ģertrūde Zabašta IZM tiksies ar jauno ministri Inu Druvieti, lai pārrunātu sadarbības iespējas un ministre uzklausītu LIVA viedokli par centralizētajiem eksāmeniem (tai skaitā fiziku/ķīmiju), par direktoru novērtēšanu skolas akreditācijas procesa ietvaros, par pedagogu kvalitātes pakāpēm, par pedagogu motivācijas programmu un skolu tīkla izvērtēšanas principiem. LIVA biedru naudas 2014.gada janvārī noteiktas 4,27 Eiro mēnesī jeb 12,81 Eiro par janvāri, februāri, martu. Ir priekšlikums balsot par biedru naudas summu 5 Eiro, sākot ar 2014.gada 1.aprīli.