19.10.2016. Ilze Kalniņa piedalījās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rīkotajā diskusijā

 

Trešdien, 19.10.2016. Ilze Kalniņa piedalījās Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības akadēmijas rīkotajā diskusija "Pār mācību uzsākšanu no 6 gadu vecuma".
Diskusijā piedalījās, IZM un VISC pārstāvji, kā arī pediatre, psiholoģe, sporta ārste un RPIVA akadēmiskais personāls. Rezumējot diskusiju, viedokļi bija atšķirīgi, bet paliekot vienisprātis, ka bērna vecākam būtu noteicošā loma un izšķiršanās par sava bērna skolas gaitas uzsākšanas vecumu.