Ceturtdiena: 25. Augusts 2016

Klātienē 159 viesi un nav reģistrētu lietotāju

22.08.2016. LIVA prezidente Ilze Kalniņa piedalījās LIZDA padomes sēdē

 

22.08.2016. LIVA prezidente Ilze Kalniņa piedalījās LIZDA padomes sēdē, kurā arodbiedrība tikās ar Izglītības un zinātnes ministru Kārli Šadurski.

 

Pedagogu jaunā atalgojuma modeli sākt vērtēt varēs oktobrī, kad skolotāji saņems pirmās algas.

 

Bažas rada situācija, ka daudzās pašvaldībās algas likme atbilstoši MK noteikumiem pirmsskolas pedagogiem un atbalsta speciālistiem tiks palielināta, bet nepietiekama finansējuma dēļ slodzes tiks samazinātas – rezultātā pedagogi algas palielinājumu praktiski nesaņems.

 

IZM iecere sešgadniekus pārcelt uz skolu nav jauna, par to jau savā laikā diskutēts. LIVA uzskata, ka 5-gadīgo un 6-gadīgo bērnu apmācība pirmsskolā ir optimāls vispārējās izglītības sākuma posma modelis, jo pirmsskolas vecuma bērni atrodas sev ierastā vidē un apmācības formas vairāk pietuvinātas rotaļu un spēļu formātam.

 

LIVA piekrīt IZM viedoklim – nav pareizi, ka vidusskolā mācās 19 gadus veci jaunieši, taču uzskata, ka šai problēmai jāmeklē cits risinājums.

 

 

16.08.2016. LIVA prezidente Ilze Kalniņa piedalīsies IKVD akreditācijas komisijas sēdē

 

Otrdien, 16. augustā, LIVA prezidente Ilze Kalniņa piedalīsies IKVD Izglītības iestāžu, eksaminācijas centru un izglītības programmu akreditācijas komisijas sēdē.

 

 

02.08.2016. Rīgas dome līdz 1.septembrim pieņems lēmumu par iespējamo vēršanos Satversmes tiesā

 

 

Otrdien, 2.augusts, Rīgas dome līdz 1.septembrim pieņems lēmumu par iespējamo vēršanos Satversmes tiesā saistībā ar pedagogu algu modeli. Jau ziņots, ka Izglītības un zinātnes ministrijas izstrādāto un valdības akceptēto pedagogu algu modeli Rīgas dome, iespējams, apstrīdēs Satversmes tiesā, jo, pēc pašvaldības domām, tas diskriminē Rīgas skolotājus.

 

Pēc trīs gadu sagatavošanās darbiem valdība 5.jūlijā apstiprināja jauno pedagogu darba samaksas modeli, kam, apstiprinot visu nepieciešamo dokumentu paketi, spēkā jāstājas 1.septembrī.

 

Pedagogu atalgojuma modelis kāpina minimālo atalgojuma likmi līdz 680 eiro esošo 420 eiro vietā. Ierobežotu līdzekļu dēļ šāds likmes apmērs netiks ieviests visās izglītības pakāpēs vienlaikus un vienādā apjomā.

 

No 1.septembra likme kāps vispārējās izglītības, profesionālās izglītības, interešu izglītības, kā arī pirmsskolas pedagogiem, tomēr minētajiem bērnudārza pedagogiem atalgojums sākotnēji kāps līdz 620 eiro, savukārt pēc gada - līdz 680 eiro. No nākamā gada 1.janvāra likme pieaugs arī profesionālās ievirzes pedagogiem. Atalgojums sāks augt arī augstskolu un koledžu pedagogiem, tomēr viņu atalgojumu plānots kāpināt trīs gadu laikā.

 

 

15.07.2016 LIVA viceprezidente Aija Melle piedalīsies Ministru kabineta sēdē, kurā skatīs noteikumu projektus

 

Rīt, 15.jūlijā, LIVA viceprezidente Aija Melle piedalīsies Ministru kabineta sēdē, kurā skatīs šādus noteikumu projektus:

 

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1036 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes sporta izglītības programmas.""

  • Noteikumu projekts "Noteikumi par valsts budžeta dotāciju pedagogu darba samaksai privātajās izglītības iestādēs." 

  • Noteikumu projekts "Speciālās izglītības iestāžu, internātskolu, speciālās izglītības pirmsskolas grupu un vispārējās izglītības iestāžu speciālās izglītības klašu finansēšanas kārtība."

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 5.jūlija noteikumos Nr.523 "Kārtība, kādā aprēķina un sadala valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību izglītības iestādēs, kurās īsteno profesionālās pamatizglītības, arodizglītības un profesionālās vidējās izglītības programmas.""

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2007.gada 2.oktobra noteikumos Nr.655 "Noteikumi par profesionālās izglītības programmu īstenošanas izmaksu minimumu uz vienu izglītojamo.""

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2011.gada 27.decembra noteikumos Nr.1035 "Kārtība, kādā valsts finansē profesionālās ievirzes mākslas, mūzikas un dejas izglītības programmas.""

  • Noteikumu projekts "Grozījumi Ministru kabineta 2000.gada 4.aprīļa noteikumos Nr.135 "Noteikumi par kvalificētā personāla skaitu un nepieciešamo aprīkojumu vispārējās bērnu aprūpes un audzināšanas iestādēs.""

  • Noteikumu projekts "Izglītojamo audzināšanas vadlīnijas un informācijas, mācību līdzekļu, materiālu un mācību un audzināšanas metožu izvērtēšanas kārtība."

 

 

05.07.2016 Ministru kabinetā apstiprināti MK noteikumi par jauno pedagogu darba samaksas modeli

 

Ministru kabinetā apstiprināti MK noteikumi par jauno pedagogu darba samaksas modeli
LIVA prezidente I.Kalniņa 5.jūlijā piedalījās Ministru kabineta sēdē, kurā tika izskatīti MK noteikumi „Pedagogu darba samaksas noteikumi” un “Par valsts budžeta mērķdotāciju pedagogu darba samaksai pašvaldību vispārējās izglītības iestādēs un valsts augstskolu vispārējās vidējās izglītības iestādēs”.

LIVA pievienojās LIZDA pieprasījam, lai:

1. Tiktu izņemts no MK noteikumu protokola lēmuma punkts, kas attiecas uz pirmsskolas izglītības iestādēs strādājošo skolotāju darba algu. Šis punkts paredz, ka no 01.09.2016. pašvaldībām pirmsskolas skolotājam ir jānodrošina 560 eiro par likmi (40h) un pēc brīvprātības principa pašvaldības var lemt par darba algas palielinājumu. Par šādām izmaiņām MK noteikumos sociālie partneri tika informēti Ministru kabineta sēdes ietvaros. Iepriekš LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolās visiem strādājošajiem skolotājiem darba samaksa no 01.09.2016. būs 620 eiro un no 01.09.2017. 680 eiro. Tiekoties ar Ministru prezidentu M.Kučinski, LIZDA panāca vienošanos, ka pirmsskolas skolotāju nevienlīdzība tiks risināta pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika ietvaros.


2. Protokollēmums tiktu papildināts ar diviem punktiem:

  • uzdot IZM izveidot darba grupu, kas līdz septembra beigām izstrādās pedagogu darba samaksas paaugstināšanas grafika projektu.
  • izstrādāt MK noteikumus par sociālā atbalsta programmu pedagogiem, kuri skolu tīkla optimizācijas rezultātā zaudē darbu. Programmas īstenošanas uzsākšanas termiņš 01.01.2017.


3. Izslēgtu no MK noteikumiem punktu “Noteikumi piemērojami valsts budžetā un pašvaldību budžetos attiecīgajam gadam apstiprinātā finansējuma ietvaros.”, kas dod iespējas gan valstij, gan pašvaldībām nepildīt spēkā esošos normatīvos aktus.


4. Ministru kabineta sēdē tika arī izskatīti grozījumi MK noteikumu Nr.350 "Pedagogu profesionālās darbības kvalitātes novērtēšanas kārtība", kas iepriekš netika saskaņoti ar arodbiedrību. Grozījumi šajos MK noteikumos paredz, ka pedagogi turpmākos divus gadus nevarēs pretendēt un iegūt kādu no kvalitātes pakāpēm.
Arodbiedrības ir neapmierinātas, ka Izglītības un zinātnes ministrija nesaskaņoja grozījumus ar sociālajiem partneriem un neievēroja formālo procedūru, kas paredz normatīvo aktu saskaņošanas kārtību.

(materiāls pārkopēts no www.lizda.lv)

 

 

Notikumu kalendārs

Augusts 2016
P O T C Pk S Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31